Ett skepp lastat med solidaritet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-05-21

Svenska Ship to Gaza om hjälpkonvojen som avseglar i helgen – och hotet från israeliska patrullbåtar

Nu kastar vi loss!

Under den kommande helgen avseglar en märklig armada från olika hamnar i norra Medelhavet. Farkosterna är mycket olika till storlek och utseende, men har samma destination: den lilla Gaza-remsan mellan Medelhavet och Negevöknen, Egypten och Israel.

Tre är lastfartyg, resten passagerarbåtar. Några är inte större än fiskebåtar, andra stora kryssningsfartyg. Ombord finns fler än 500 människor från mer än 40 länder som vill praktisera solidaritet med de instängda människorna i Gaza. Lasten består av återuppbyggnadsmaterial som efterfrågas av det palestinska civilsamhället på plats: mediciner, skolböcker, avsaltningsanläggningar för dricksvatten, elgeneratorer, förfabricerade hus, svetsaggregat, cement, och kanske en och annan leksak.

Men, och det är viktigt att påpeka, inte så mycket som en nagelfil till vapen finns ombord.

Konvojen Freedom Flotilla är ett helt igenom fredligt, lagligt och humanitärt initiativ från människa till människa. Den består av en koalition av folkrörelser och människorättsorganisationer, av vilka Ship to Gaza-Sverige är en. De övriga är Ship to Gaza-Grekland, den turkiska biståndsorganisationen IHH, Europakampanjen för att häva belägringen av Gaza och den internationella aktiviströrelsen Free Gaza.

För ett år sedan kände de här organisationerna knappt till varandras existens. Koalitionen är så sett ett uttryck för modernt nätverkande och folkrörelsesamverkan. Vi inom Ship to Gaza i Sverige och vår motsvarighet i Grekland hittade varandra på nätet.

Det skedde inte bara av en slump. Vi drivs alla av en vilja att göra något åt en situation som våra regeringar, EU och det internationella samfundet stillatigande åser. Vårt syfte är på samma gång humanitärt, politiskt och solidariskt.

Vi vill bistå Gazas instängda och belägrade befolkning i deras ansträngningar att överleva och påbörja återuppbyggnaden av sin sönderbombade lilla enklav. Till ytan är Gaza inte större än en fjärdedels Öland men befolkad av sextio gånger fler människor: 1,5 miljoner.

Misären är inte resultatet av en naturkatastrof. Det är inte en vulkan som spytt ut eld och lava över det tättbefolkade samhället, utan en av världens mest välutrustade krigsmaskiner. Den katastrofala situationen i Gaza är resultat av politisk handling och politisk passivitet. Vi ser oss manade att handla där våra folkvalda politiker bara ser på – trots uppenbara brott mot folkrätt och internationell lag.

I grund och botten är Ship to Gaza och Freedom Flotilla ett solidaritetsprojekt. I första hand vill vi skicka en tydlig signal – oss själva – till den instängda palestinska befolkningen i Gaza: ni är inte ensamma! Att komma sjövägen berättar också något annat: vi ber inte om lov att besöka Gaza. Vi har internationell lag och folkrätt på vår sida. Som FN, Amnesty, Human Rights Watch och en lång rad människorättsorganisationer har påpekat utsätts Gaza för en blockad och belägring som har förvandlat den lilla strandremsan till världens största utomhusfängelse.

Israel legitimerar sitt handlande genom att inför världen framställa Gaza som en befäst bunker befolkad av terrorister som oupphörligen skickar dödsbringande raketer in över israeliskt territorium. Genom att systematiskt demonisera sitt offer söker ockupationsmakten motivera sitt militära övervåld och illegala blockad.

Men, som var och en vet som någonsin har besökt Gaza, är den bilden inte sann. Visst finns där väpnade motståndsgrupper, men den stora majoriteten av Gazas befolkning är som folk är mest var som helst på vår jord: vanliga, mer eller mindre hyggliga, grälande och nyförälskade, snåla och generösa människor som ingenting högre önskar än att få leva sina liv i fred, ha ett hyggligt jobb och möjlighet att resa vart man vill.

Det är detta Ship to Gaza och Freedom Flotilla ytterst handlar om: ska vi stillatigande åse när en droppe av mänskligheten decennium efter decennium ockuperas, trakasseras, belägras, bombas och stängs inne – eller ska vi göra något åt saken?

Vi har beslutat oss för det sistnämnda. Den största porten till utomhusfängelset Gaza är en kritvit havsstrand som alltid står på vid gavel – även om fångvaktaren, i form av israeliska korvetter, patrullerar några sjömil ut och ser till att ingen tar sig ut ur eller in i fängelset.

Men det är precis det vi tänker göra: fredligt, lagenligt och i humanitärt syfte.

De senaste dagarna har den israeliska regeringen givit order till sin marin och sitt flygvapen att till varje pris stoppa Ship to Gaza och Freedom Flotilla, om nödvändigt med militärt våld. Högerextrema grupper i landet har hotat att göra detsamma. Samtidigt växer stödet från israeliska fredsaktivister. I måndags kallade den israeliska regeringen till sig ambassadörer från Freedom Flotillas koalitionsländer, och uppmanade dem att se till att deras medborgare höll sig på mattan, det vill säga hemma.

Den irländske ambassadören gav svar på tal och krävde att Israel gör allt vad man kan för att garantera säkerheten för de irländska medborgare som åker med Freedom Flotilla.

Hur besvarade den svenska ambassadören Israels krav?

Vi har tillsammans med riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) begärt företräde hos utrikesminister Carl Bildt för att diskutera vilka åtgärder den svenska regeringen och EU planerar för att skydda vårt helt igenom fredliga, lagliga och humanitära initiativ mot israelisk piratverksamhet – statlig likaväl som privat.

Israels ambassadör i Stockholm sa häromdagen i ett uttalande att eftersom Israel har utfärdat blockad mot Gaza bryter den som ändå försöker ta sig dit mot lagen. Det stämmer inte. Eller rättare sagt: i fallet Gaza står israeliska militärlagar och internationell folkrätt mot varandra. Vi väljer att lyda folkrättens och solidaritetens lagar.

Vi utgår ifrån att vi har Sveriges regering och EU bakom oss i det valet och att vi därför kan räkna med skydd om vår humanitära konvoj skulle bli anfallen av pirater.

Ship to Gaza
Dror Feiler
Mattias Gardell

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.