Falsk nyhet i Dagens Nyheter

Mikael Nyberg om en desinformativ diskussion

DEBATT. En falsk nyhet, vad är det? Ett exempel: ”Moskva och Vladimir Putin respekterar inte den säkerhetsordning som har gällt i Europa sedan andra världskriget, att gränser inte ändras med våld.”

Citatet är hämtat från huvudledaren i Dagens Nyheter i måndags (9 jan). Meningen rymmer ett felaktigt påstående. Att Ryssland med annektering av Krimhalvön förbrutit sig mot folkrätten är riktigt. Att Putin skulle vara den förste sedan världskriget att med våld ändra gränser i Europa är däremot uppenbart fel. Det går att träta om ansvar och förlopp, men ostridigt är att gränserna på Balkan under 1990-talet ritades om med våld och att USA och dess allierade i allra högsta grad var delaktiga i processen.

Det vimlar av felaktiga uppgifter i våra informationskanaler. Men det här är något mer än slarv och undermåliga efterforskningar. Sannolikheten för att DN:s redaktörer skulle ha glömt krigen på Balkan får bedömas som liten.

Den citerade formuleringen har vid flera tillfällen återkommit i DN:s spalter. I en artikel på denna sida i maj 2015 påtalade jag felaktigheten. Ingen reaktion från redaktörerna på Marieberg.

I stället framhärdar de.

Då har vi skäl att tala om en falsk nyhet, en felaktig uppgift som ansvariga med berått mod ger allmän spridning.

Det ropas nu på ingripanden mot politisk desinformation. Försvarsmakten och andra statsorgan mobiliseras, Sverige ansluter sig till Stratcom, Nato:s center mot propaganda, och mot Facebook och Google riktas krav på att de med justeringar av sina algoritmer och med andra åtgärder ska försvåra spridningen av de falska nyheterna.

Ska vi alltså hoppas på att svenska myndigheter och Nato ingriper, när falska nyheter som i detta fall förmedlas av landets största morgontidning? Ska vi förvänta oss att it-jättarna stuvar undan DN:s ledare den 9 januari 2017 ur nyhetsflöden och sökresultat?

Frågorna framstår som absurda men avslöjar i sin absurditet hela innebörden i det pågående larmet kring ryska dataintrång, falska nyheter och inblandningar i andra länders inre angelägenheter.

Det handlar inte om att försvara demokratin mot manipulationer. Hela syftet är att hävda Vita husets ensamrätt på området.

USA:s underrättelseorgan hackade sig ända in i förbundskansler Angela Merkels mobiltelefon. Nu ska vi betrakta misstänkta ryska intrång i Demokratiska partiets servrar som något enastående.

Det är så löjligt att det är lätt att glömma följderna. Om vi inte passar oss har vi snart ont om informationskanaler utan uppkoppling till de legitimerade propagandacentralerna.

Vi värjer oss inte mot falska nyheter och politiska manipulationer genom att ansluta oss till ena sidan i kraftmätningarna mellan stormakterna. Vid sidan om, i alliansfrihet, öppnar sig andra möjligheter.

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.