Löfven: "Högern har en jädra syn på löntagare”

Vi talar med Stefan Löfven inför minnet av Ådalen 90 år

Stefan Löfven

Det är knappt fyra mil från Sunnersta utanför Sollefteå där Stefan Löfven växte upp och Lunde, platsen för skotten i Ådalen. Militärens eld mot strejkande arbetare är en händelse som förändrade Sverige. I morgon har det gått 90 år sedan de avlossades och dödade fem människor och skadade ytterligare fem.

– Mitt minne är att hela händelsen levandegjordes av Bo Widebergs film Ådalen 31. Jag kommer ihåg det som väldigt starkt, säger Stefan Löfven när vi ses på ett videomöte för att prata om skotten i Ådalen.

Löfven bodde bara 25 meter från Sunnersta Folkets hus där hans pappa var fritidsvaktmästare. Det var där han såg filmen om strejken och hur protesterna mot strejkbryteri möttes med våld.

Scen ur Bo Widebergs film Ådalen 31.

– Vi diskuterade mycket om det bedrövliga i det som hände. Skotten men också strejkbryteriet och hur eländigt de hade det. Jag blev verkligen påverkad av filmen. Just det här hur illa arbetare behandlades. De skulle bara kväsas.

I Stefan Löfvens SSU-klubb - den hette Boteå - ledde samtalen vidare till ett slags insikt om arbetets betydelse och motsättningen mellan arbete och kapital.

– Det var en viktig del av den ideologiska diskussionen.

Skotten i Ådalen förändrade Sverige. Motviljan mot att ge militären uppgifter i fredstid hänger kvar. Vreden bidrog till regeringsskiftet 1932, men också till uppgörelsen om arbetsmarknaden på Hotell Saltsjöbaden 1938.

Avskyn mot våldet hjälpte till att skapa den svenska modellen. Stefan Löfven ser också något annat som går igen.

– Då gjordes ju en kompromiss med Bondeförbundet, om man ska dra en parallell till dagens tider och januariavtalet. Bondeförbundet ville ha tullar på livsmedel. Socialdemokraterna accepterade tullar mot att man fick igenom en riktig arbetsmarknadspolitik.

Margarintullar som den tidens värnskatt? Ja, kanske.

Stefan Löfven berättar om ett besök från presidenten i Sydkorea. Det första han ville var just att ha ett möte i Saltsjöbaden.

Andra ser i dag kompromissen som en typisk del av den svenska politiken, och av den svenska arbetsmarknaden.

Strejken i Ådalen handlade om motstånd mot lönesänkningar. Den möttes med strejkbryteri och bly. Förra året rapporterade Medlingsinstitutet inte en enda konfliktdag på hela arbetsmarknaden. Inte en enda strejkdag i hela landet.

– Man har hittat en modell för att lösa det, men konflikten finns i grunden kvar. Den måste finnas där, mellan arbete och kapital.

Stefan Löven menar att det också syns i politiken. Så fort högerpartierna får möjlighet så skär man ner på Arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik och utbildning. Och nu kommer det förslag om att ta bort barnbidrag och bostadsbidrag för utländska medborgare.

Högern är kvar i tanken att arbetare anstränger sig om de får det dåligt

– Konflikten finns där. Den kommer inte att försvinna. Men det är nog mer att den förs med andra medel.

För 40 år sedan höll Olof Palme ett tal vid högtidlighållandet av 50-årsminnet av de stupade i Ådalen. Stefan Löfven var en av de tusentals som deltog i minneshögtidligheterna.

I sitt tal drog Palme tydliga paralleller mellan högern 1931 och sin egen tid. Jag frågar Löfven om han anser att det går att se den sortens samband idag.

– Ja utan någon liknelse till skotten och militärens roll, så är det ju det jag menar när jag säger att konflikten finns kvar. Högern är ju kvar i tanken att arbetare anstränger sig om de får det dåligt.

– Det är en jädra syn på löntagare. Hela den här retoriken om att folk fuskar och är lata när det gäller arbetare, men inte när det handlar om mer välbeställda människor. De behöver mer istället. Den där synen gör mig riktigt förbannad. Jag blir arg, alltså.

Just nu sitter Stefan Löfven i karantän efter EU:s toppmöte i Portugal. Pandemin påverkar allt, också högtidlighållandet av 90-årsminnet av skotten i Ådalen. Bara ett fåtal personer kommer att kunna vara med när den lokala arbetarrörelsen i morgon lägger ner en krans på Gudmundrå kyrkogård.

Löfven själv får medverka på en video.

– Det är viktigt att vi högtidlighåller det som hände. Det här är något som inte får glömmas bort.