Klart ukrainare ska få lära sig svenska

Regeringen lämpar över ansvaret på andra

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Ingen vet hur länge kriget i Ukraina kommer pågå. Trots det behandlas de runt 50 000 ukrainska flyktingar som kommit till Sverige som om de vore på semester. De har inte rätt till ordentlig undervisning i svenska för invandrare, SFI, och får inte samma ersättning som flyktingar från andra länder.

Förklaringen ligger i tolkningen av EU:s massflyktsdirektiv. Direktivet aktiverades för första gången i mars efter den ryska invasionen och har faktiskt fungerat förvånansvärt bra. Det avlastar det vanliga asylsystemet genom att ge ukrainarna automatisk rätt till uppehålls- och arbetstillstånd, än så länge fram till mars 2023.

Lämpar över ansvaret

Massflyktsdirektivet innehåller bara minimikrav och i dem ingår inte rätten till SFI. Men Sveriges kommuner och regioner har uppmanat regeringen att snabbutreda möjligheten att erbjuda de ukrainska flyktingarna ordentlig undervisning.

Det som erbjuds ukrainarna i dagsläget är kursen ”Svenska från dag ett” som genomförs av folkhögskolor och studieförbund. Regeringen har skjutit över 30 miljoner kronor extra till detta – men lämpar fortfarande över ansvaret på civilsamhället.

Finns inte i alla kommuner

"Svenska från dag ett" är inte samma sak som SFI, vilket Monika Sonde från SKR påpekade i en intervju med Sveriges Radio. SFI regleras i skollagen och har både en tydlig läroplan och nivåindelning.

Framför allt finns ingen ”Svenska från dag ett” i 40 procent av Sveriges kommuner, enligt siffror framtagna av Folkbildningsrådet i september.

”Satsas mycket”

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) har betonat att alla flyktingar som kommer till Sverige ska lära sig svenska och jobba. Trots det avvaktar regeringen när det gäller dem från Ukraina.

– Om det här fortlöper under väldigt lång tid är det klart att vi behöver se över villkoren. Men jag vill framhålla det som faktiskt görs, det satsas väldigt mycket för att ukrainarna ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden, sa Maria Malmer Stenergard i en intervju med SVT i måndags.

Fast i maskineriet

"Svenska från dag ett" är menat för asylsökande som väntar på besked. Tanken med massflyktsdirektivet är att kunna hoppa över den osäkerheten. Trots det har 50 000 personer nu fastnat i maskineriet.

Just nu sitter ukrainarna och väntar. Framför allt på att kriget ska ta slut, men också på att få lära sig svenska och kunna börja jobba igen. De är trots allt inte här på semester.

Följ ämnen
Ukraina

Följ ämnen i artikeln