Kriminella får inte ta över arbetslivet

Myndigheterna behöver göra sitt jobb

Arbetare som saknar tillstånd, tecken på människohandel, otjänliga bostadsförhållanden, maskiner utan skydd och tunga lastbilar med allvarliga brister.

För den som lyssnade till arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks uppräkning av de saker myndigheterna har hittat när man inspekterat svenska arbetsplatser kan det knappast råda någon tvekan.

Arbetslivskriminaliteten är ett hot mot samhället.

Brottslingar tjänar pengar

Människor blir lurade och missbrukade. Seriösa företagare som vill hålla sig till reglerna blir utkonkurrerade, staten förlorar skatteinkomster och den organiserade brottsligheten tjänar stora pengar.

Dessutom urholkas förtroendet för samhället. Människor ser ju att det fuskas i vardagen.

De senaste åren har åtta myndigheter på regeringens uppdrag samarbetet mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöinspektörer från Arbetsmiljöverket, polisen och ibland personal från Skatteverket står för de konkreta kontrollerna. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten är med och planerar.

Mycket krångel

Det låter krångligt, och det är krångligt. Åtta myndigheter, alla med sina egna regler och sitt eget arbetssätt, som ska samarbeta och byta information med varandra.

Som regeringens utredare Mikael Sjöberg kunde konstatera, utan tydliga krav från regeringen är risken stor att samarbetet stannar av och allt återgår till det vanliga där varje myndighet sköter sitt.

Stuprör och revirgränser, precis som i arbetet mot pandemin.

Nu anslår regeringen 30 miljoner kronor extra för en fortsättning av arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Det är ärligt sagt inte särskilt mycket pengar, men det viktiga är kanske inte antalet kronor. Regeringen skickar en signal till myndigheterna.

Det här är ett prioriterat område. Kriminella ska inte kunna utnyttja människor eller fuska och komma undan med därför att statens tjänstemän inte pratar med varandra.