Anderssons program handlar om jämlikhet

Manifestet är redan skrivet

Magdalena Andersson i Almedalen.

Det är inte alltid en kandidat till posten som socialdemokratisk partiledare kan peka på ett eget manifest, men det kan faktiskt Magdalena Andersson.

Hon kallar det förstås inte för ett manifest. Det språkbruket använder inte socialdemokratiska toppolitiker. I stället beskrivs det knappt 100-sidiga dokumentet som ”Underlagsrapport från partiets arbetsgupp” och har fått titeln ”Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa”.

Knappast en rubriksättning som välter några kiosker. Kanske är det därför debatten mest handlat om ett eventuellt tak för ISK-konton. Ändå är de slutsatser gruppen under den socialdemokratiska finansministern kommit fram till smått omstörtande.

Uppgörelse med utvecklingen

Rapporten från Magdalena Anderssons grupp är en uppgörelse med samhällsutvecklingen de senaste 40 åren. Under den tiden har nämligen Sverige blivit ett allt mer ojämlikt land. Till stor del är det resultatet av politiska beslut, och i många fall är det socialdemokrater som har fattat dem.

Magdalena Anderssons grupp pekar ut två grundorsaker till att klyftorna har vuxit i Sverige. De rikaste har fått allt större inkomster, framför allt av kapital. Samtidigt har skatter och trygghetssystem blivit allt sämre på att omfördela välståndet.

Talande siffror

Resultatet kan beskrivas i siffror. Mellan 1995 och 2014 ökade de reala inkomsterna för de fattigaste 20 procenten av befolkningen med 1,2 procent. Samtidigt växte medelinkomsten dubbelt så mycket och inkomsterna för de rikaste 20 procenten tre gånger så mycket.

I procent.

För de allra rikaste har det gått ännu bättre. 2019 hade 50 direktörer på stora svenska börsbolag vardera en inkomst som motsvarar 60 årslöner för en industriarbetare.

År 1994 hade en tjänsteman i genomsnitt 35 procent högre lön än en arbetare. 2017 var motsvarande siffra 48 procent. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent mindre pengar än män att röra sig med. Andelen relativt fattiga har nästan fördubblats de senaste 25 åren och mer än var tredje ensamstående kvinna med barn är fattig.

Förslagen finns

Så där skulle man kunna fortsätta. Men det finns politiska reformer som kan minska klyftorna. Rapporten innehåller en hel lista med allt från säkrare statsbidrag till kommunerna till högre pensioner och en anständig sjukförsäkring.

Om Magdalena Andersson blir socialdemokratisk ledare finns förslagen för ett jämlikare och rättvisare Sverige. Det är ingen dålig början.


Sverige är det land inom OECD där klyftorna vuxit snabbast de senaste årtiondena. Var tredje ensamstående mamma är fattig. Samtidigt har den rikaste femtedelens inkomster ökat tre gånger så fort som den fattigaste.

Sverige behöver en politik för jämlikhet och förslagen för att göra det finns i den rapport Magdalena Andersson presenterade i slutet av maj.

Vad tror du? Kan Socialdemokraterna starta en offensiv för rättvisa? Är Magdalena Andersson rätt person att leda den? Diskutera med Ingvar Persson. Chatten startar klockan 9, men det går bra att ställa din fråga redan nu.

Denna chatt är stängd.

 • Ingvar Persson
  25 aug 2021

  Jag vill tacka alla som har skrivit och bidragit till diskussionen. Det ligger några spännande månader framför oss. Förhoppningsvis kan det, vid sidan av persondiskussionen, också bli en debatt om vart Sverige är på väg. Och om vart vi borde sikta.

 • 25 aug 2021

  Jag hoppas det. För min åsikt är, att allt det jag tog för givet som ung / barn, finns inte för dagens barn /unga. Min pappa sa ofta, om alla är med o bär bördan efter möjligheter o tillgångar, så blir det ett "TILLSAMMANS"

  Får ge pappa rätt. Bedrövligt hur vårt land blivit.

  "Den fattige saknar mycket, den girige saknar allt"

  flexibel33
 • Ingvar Persson
  25 aug 2021

  Klockan är halv och sista ordet går till flexibel33.

 • Ingvar Persson
  25 aug 2021

  Hej Lars.

  Jag är inte lika säker som du är på att skatterna verkligen utgör den trånga sektorn för till exempel svensk industri Det kan faktiskt vara precis tvärt om. Utan offentliga investeringar i till exempel transporter och kraftnät kommer industrin att drabbas hårt. Och utan ett fungerande utbildningssystem blir det inte mycket verkstad.

  Dessutom tror jag, som sagt, att jämlikheten faktiskt är produktiv och frigör idéer.

 • 25 aug 2021

  Hej Ingvar, har en känsla av att de skattehöjningar du vill ska genomföras i slutändan främst kommer drabba den vanlige knegaren/tjänstemannen då de som vanligt har svårare att "planera" så att de rundar de värsta skattehöjningarna.Hur ser du på det?

  Höjda skatter på kapital som du förespråkar kommer inte leda till flera jobb i privata sektorn utan till färre. Möjligtvis så kan det kortsiktigt bli några fler skattefinansierad jobb i offentlig sektor men de jobben ska i slutändan betalas av privat sektor.

  Lars