Kronlid vägrar gå med på att hon är släkt med apor

Vår nya andre vice talman låter sig inte luras av fakta

Julia Kronlid (SD).

En sak får man ge Julia Kronlid – hon står på sig. Vår nya andre vice talman tar ingen skit, den här sverigedemokraten vet hur saker ligger till, hon viker sig inte i motvind.

Oavsett hur många forskare som motarbetar henne.

– Jag tror att det finns en högre makt som ligger bakom hela skapelsen. Det kan finnas en viss utveckling i naturen, men jag ifrågasätter delar av evolutionsteorin. Jag accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna, sa Kronlid i en intervju med Fri tanke 2014.

Du kan inte lura mig gosse, jag inga konster tål, som en framstående orangutang en gång sjöng.

Alldeles för länge sedan

Hon går inte på den lätta, hon vill se det med sina egna ögon.

– Det är skillnad att uttala sig om något som hänt i nutid, när det finns människor som lever i dag som faktiskt var med. Ingen som lever i dag var ju med för sextusen år sedan, sa Kronlid till Fri tanke.

Det senare är förstås korrekt i sak. Men det är onekligen en frimodig inställning till historia.

Världens äldsta människa är född 1904. En tung börda vilar på den franska nunnan Lucile Randons axlar, som fyller 119 år i februari. Går hon och dör nu får Kronlid en del att grubbla på. Hur var det nu med unionsupplösningen av Sverige och Norge 1905?
I sammanhanget är det värt att notera att förintelseöverlevarna blir äldre för varje dag som går.

Alternativa evolutionsteorier

Får Kronlid bestämma ska det svenska skolsystemet reformeras. Den vetenskapliga evolutionsteorin bör presenteras som en av många idéer kring människans ursprung – man ska enligt Kronlid ”också lyfta fram dem som kritiserar den”, sa hon i intervjun med Fri tanke.

Det är ingen liten omskrivning av skolplanen, Julia Kronlid är ambitiös, hon skyr inte arbete.

Abortkritiska motioner

Det återspeglas också i hennes flitiga riksdagsarbete. Julia Kronlid har engagerat sig särskilt i frågor som rör aborträtten. Hon har skrivit motioner om bland annat lagstadgad samvetsfrihet, en sänkt gräns för fri abort från vecka 18 till 12, samt en översyn av praxis för sen abort.

Kronlid hävdar att hon hållit sig till partilinjen, som ändrades till en mer positiv syn på abort 2019. Men den senaste av dessa motioner lämnades in för bara ett år sedan.

Fick jobbet

I riksdagens första omröstning fick ingen av kandidaterna till uppdraget som andre vice talman majoritet. Men Kronlid lät sig inte nedslås. Hon stod på sig. Och till slut fick hon jobbet.

Nu har vi en andre vice talman som vägrar gå med på att hon är släkt med apor. Hon försöker övertyga oss om att hon inte alls velat begränsa aborträtten.

Det är tur att det är många som lever och kan berätta om fjolårets riksdagsarbete.

Följ ämnen i artikeln