Halvhjärtade reformer vinner inga väljare, S

Strunta i skriken från medelklassjournalister i Stockholms innerstad

Magdalenas jämlikhetsrapport är små steg på väg i rätt riktning.

Socialdemokraterna presenterade nyligen en jämlikhetsrapport. Trots att rapporten tar upp en skriande ojämlikhet och stora välfärdsklyftor fäste den tjattrande klassen störst vikt vid några på marginalen förslag om justerade kapitalskatter.

Så är det alltid. Hotet att de allra rikaste eventuellt skulle kunna bidra lite mer till den gemensamma välfärden väcker ett indignationsvrål från snart sagt varje övre medelklassjournalist bosatt inom Stockholms tullar.

Ändå är det som hänt i Sverige en enorm skattesänkning. LO-ekonomerna visade nyligen i en utmärkt rapport att vi tar ut sju procent mindre av BNP till gemensamma nyttigheter än vi gjorde 1990. Hade vi i år tagit ut sammas skattekvot ur ekonomin – det våra samhällshatande högerekonomer kallar skattetryck – som för 30 år sedan hade välfärden haft 350 000 000 000 kronor att röra sig med. 350 miljarder motsvarar minst 350 000 lärare, sjuksköterskor, poliser.

Ja du läste rätt. 350 000 anställda i välfärden har vi sänkt skatten med. Där är huvudskälet till att vi allt oftare tvingas vänta i en vårdkö, att barnens skola inte tar in en vikarie eller att polisen inte förmår rycka ut. Skatten har sänkts. Tack för kaffet.

Eftersom många av de skatter som högerekonomerna och den politiska borgerligheten sänkt riktat sig just till de rikaste och deras intressen har denna starka försvagning av välfärden också lett till en enorm ökning av ojämlikheten. Sverige utmärker sig i dag som ett skatteparadis för miljardärer och mångmiljonärer.

Listan på sänkta skatter är lika lång som en Ikea-katalog och rymmer slopad förmögenhetsskatt, borttagen arvs- och gåvoskatt, borttagen värnskatt, sänkta inkomstskatter, borttagen fastighetsskatt för de rika, rot- och rutavdrag och sänkta bolagsskatter. Det mesta är precisionsinriktat för att ge mest till dem som redan har ofantligt mycket.

Det är precis dessa två problem, de stora välfärdsbristerna och den växande ekonomiska ojämlikheten, som Socialdemokraterna nu försöker hitta sätt att lösa. Ett sätt är genom att ta ut högre skatt på de mångmiljonärer som blivit allt rikare och allt lägre beskattade i vårt land.

Nu går Socialdemokraterna på offensiven med högburet huvud, till strid mot oligarkerna, tänker ni. Nej, inte riktigt.

I stället är det med ett svagt mummel dessa förslag presenteras. Som om partiet inte vågar stå för dem och det rimliga i att de allra rikaste får betala lite mer.

Enligt SCB:s partisympatimätning för maj finns det mycket goda chanser att S bildar regering igen efter valet. Då måste dessa jämlikhetsreformer vara skarpa krav för regeringsmedverkan. Men då krävs opinionsbildning! Valet 2022 vinns inte av halvhjärtade reformister.

Upp till kamp sossar, ni har ju rätt!