Id-kontrollerna kostar alldeles för mycket

Publicerad 2017-01-04

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Id-kontroller av tågpassagerare på stationen vid Kastrup.

Det har gått ett år sedan id-kontrollerna på tåg och färjor till Sverige infördes. Resultatet kan förstås beskrivas på olika sätt.

För regeringen och de partier som stod bakom migrationsöverenskommelsen har kontrollerna säkert fyllt sitt politiska syfte. De har blivit en påtaglig och konkret bild av den nya ordningen.

Kanske har kontrollerna också haft vissa effekter på antalet flyktingar. Det menar i alla fall Migrationsverket som anser att antalet asylsökande skulle öka med 20 procent om kontrollerna upphörde.

Annat som påverkar

Omvänt betyder det förstås också att id-kontrollerna blivit en mur i vägen för människor som av olika orsaker vill söka skydd i just Sverige. Dessutom påverkas antalet flyktingar som kommer till Sverige säkert mer av andra saker, som gränskontroller i andra EU-länder och utvecklingen i Turkiet.

Det finns dock en sak vi absolut vet om id-kontrollerna. För utvecklingen av Öresundsregionen har de varit förödandet.

Kontrollerna har skapat enorma problem för människor som kanske dagligen måste resa mellan Skåne och Köpenhamn. Och det är det många som gör, 16 000 tusen faktiskt. Ett av de viktigaste målen med bygget av Öresundsbron var att binda samman regionen på båda sidor om sundet.

Också samhällets problem

Därför blir pendlarnas problem också samhällets problem. Om färre kan välja att bo och arbeta på var sin sida om Öresund betyder det att arbetsmarknaden blir mindre, bostadsmarknaden sämre och utvecklingen långsammare.

Det är inget som vänder snabbt, ens om kontrollerna skulle avskaffas i morgon.

Ett mått blir antalet resenärer på bron. Det senaste året har antalet tågresor över sundet minskat med 15 procent. Trenden har annars varit ett stadigt ökat resande. Skånetrafik, det svenska bolag som tillsammans med danska DSB sköter trafiken har förlorat 100 miljoner på ID-kontrollerna.

Biltrafiken på bron har ökat något. Den påverkas mindre av kontrollerna, men förstör förstås miljön desto mer.

Priset för det senaste årets ID-kontroller har varit högt, alldeles för högt. Och människorna i Skåne och Köpenhamn kommer att få fortsätta att betala det under lång tid.

Läs också:

Hade stockholmare aldrig gått med
Id-kontrollerna hör hemma i
historien