Svantesson måste rädda fler kvinnors liv

En ensam jour kan ha över tusen stödsamtal varje år

Mäns våld mot kvinnor är en av Sveriges största samhällsproblem.

Sedan år 2000 har 350 kvinnor mördats av en partner. I Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 2023 uppgav 7,8% av kvinnor att de utsatts för sexualbrott, eller nästan var tredje kvinna mellan 20 och 24.

Kvinnojourer räddar liv utan vinstintresse

De första kvinnojourerna startade för fyrtiofem år sedan för att Sverige gjorde för lite mot mäns våld mot kvinnor. Idag finns det ett par hundra jourer som riktar sig mot tjejer, kvinnor, unga eller transpersoner. De är föreningar som drivs av ideella för att stoppa våld. Inte för att tjäna pengar.

Socialstyrelsen delade 2024 ut knappt 160 miljoner kronor till jourer, boenden och paraplyer.

– Stödet från Socialstyrelsen räcker inte alls till, säger Therése Ekengren på Indra Queer, Trans och Tjejjour, som har över tusen stödsamtal varje år.

Pengarna går bland annat till lokal, anställda, reklam och att utbilda och ta hand om volontärer. Men mycket tid går till att söka och rapportera projektmedel. Tid som hade kunnat gå till att hjälpa fler.

Jourerna och deras volontärer kämpar med att orka med

– Volontärer kan möta allt från suicid till incest, ångest eller ensamhet. Möjligheten att förbereda sig mentalt finns inte. Vi lägger runt fyrtiosex tusen kronor per år bara på volontärvård, säger Therése Ekengren på Indra.

Riksförbunden Roks och Unizon larmar om att skyddade boenden konkurreras ut av privata alternativ. Deras decennier av kunskap riskerar att försvinna när kommuner räknar pinnar. Samtidigt sker övergrepp i statens egna SiS- och HVB-hem.

Ett jämställt Sverige behöver jourerna

Det är bra att jämställdhetsminister Paulina Brandberg bidrog med femtio miljoner mer till lokala jourer 2023. Men det behövs mycket mer pengar mot mäns våld mot kvinnor. Finansminister Elisabeth Svantesson har makten att ge pengarna som behövs för att rädda fler liv. Jourrörelsens historia och feministiska grund gör den unikt bra på att ge stöd till unga, transpersoner och kvinnor.

Nästa steg för Paulina Brandberg måste vara att sätta en nationell strategi för hur myndigheter, kommuner och regioner ska hjälpa Sveriges jourer. Jourer bör få hjälp med att nå ut och med lokal och psykosocialt stöd till sina volontärer. Då kan de fortsätta rädda liv utan att gå sönder.

***

Chatta med Signe Krantz. Chatten börjar 09:00 men du kan ställa dina frågor redan nu.

 • Fastnålat inlägg
  8 mars 09.13
  Signe Krantz

  Hej! Jag jobbar på utbudet.se en länk mellan skola och näringsliv. För några år sedan hade vi med material ifrån Uppsala Kvinnofrid som var väldigt relevant att nå ut med. Men sedan den nya regeringen kom in så försvann mycket av deras bidrag vilket är väldigt tråkigt. Vi vet att många lärare vill ha material kring detta och nå ut mot sina elever. Så kontentan är att det bör satsas redan i skolan kring detta!

  Fredrik B

  Skola, vård, myndigheter och kommuner har en extremt viktig roll att sprida jourernas nummer och arbete. Men det är få kommuner som förstår jourer och prioriterar att samarbeta med dem. Jag hoppas att en nationell strategi om samverkan mellan jourer och offentligheten skulle ändra på det.

  Signe Krantz

Denna chatt är stängd.

 • 8 mars09.32

  Till mister Bister regeringen sköt till 6miljarder S ville göra detsamma så det spelar nog ingen roll vem som styr

  kvirres

  Nu var det här inte riktat till mig, men jag är optimistisk att det finns billiga men viktiga saker politiker kan göra! Sedan är vi ju här för att socialdemokraterna inte heller satsat nog.

  Signe Krantz
 • 8 mars09.28

  Jag har kämpat i många år med att få med mig mina vänner och bekanta på att det är vi män som måste ändra oss och driva frågorna med andra män. Självklart även tillsammans men jag blir galen på att mina "med-män" tillsynes kloka och välfungerande fortfarande går i försvarsställning som att det är direkta kränkningar mot dom personligen så fort mäns våld mot kvinnor kommer upp i samtal. Jag tror att det är den kränkningen som gör att det främst är kvinnor som driver det och männen står kvar och är fega, rädda, kränkta. Jag brukar säga: säger du inte inte stopp så säger du att det är okej.

  björn

  Superbra att du säger det till dina manliga vänner! Fler män skulle tjäna på att se sin roll i patriarkatet utan att gå in i försvarsställning.

  Signe Krantz
 • 8 mars09.22

  våld är ej aCCEPTABELT OCH DET har varit ett problem under många år vad som bör göras är ej enkelt för stopp men jag tror en effekt av det är att man skurit ner på psykiatrin människor som ej får hjälp riskerar bli aggressiva våldsamma mot andra.

  sosse75

  Mycket våld och otrygghet kan spåras till urholkningen av välfärden, men vi kommer tyvärr aldrig slippa mäns våld mot kvinnor förrän hela samhället är jämställt och könsmaktsordningen är ett avlägset minne.

  Signe Krantz
 • 8 mars09.20

  Oerhört viktigt arbete! Men jag tror tyvärr inte att vi ska räkna med något större stöd på nuvarande kvinnofientliga regering, möjligen en symbolisk tummetott. Så blev det med stödet till regionerna som i nåder erhöll 6 miljarder med ett behov som är minst tre gånger så stort. Man behöver väl inte vara Einstein för att begripa att förlorarna är kvinnor - anställda inom sjukvården och inte minst de kvinnliga patienter som prioriteras bort. Frågan är bara när landets kvinnor med borgerlig samhällen ska förstå att de blivit lurade? När de blir misshandlade eller när de inte får vård?

  Mister Bister

  Jag vet att jämställdhetsminister Paulina Brandberg har ett genuint stort intresse för mäns våld mot kvinnor och utsatta människor. Men jag vet inte om det räcker för att regeringen ska satsa pengarna som behövs.

  Signe Krantz
 • 8 mars09.18

  Vad är felet med privata boenden??

  kvirres

  Riksförbunden Union och Roks har skrivit mer om det. Jag är inte i sig emot att kommuner upphandlar skyddade boenden i vissa fall. Men som det ser ut nu finns det ideellt drivna jourer som funnits i decennier men som inte kan konkurrera om pengarna men fortfarande behöver fånga upp utsatta kvinnor som sviks av privata boenden.

  Signe Krantz