Män hittar alltid en orsak att slå kvinnor

Förlusten i EM-finalen ökar våldet i England

En man knyter näven mot en kvinna.

”If England gets beaten, so will she”. Så löd en kampanj mot våld i England för några år sedan. Engelska kvinnor är extra utsatta vid större fotbollsmatcher, men inte på arenan eller på stan, utan hemma av sina män efter spelets slut.

Våld i engelska hem ökar med 26 procent när England vinner och 38 procent vid förlust. Det visar forskning från Lancasters universitet. Kvinnojourerna har därför extra bemanning på matchkvällar.

Australien har liknande siffror, där ökar mäns våld mot kvinnor med 40 procent vid större sporthändelser. Mixen av alkohol, heta känslor och besvikelse gör att en del män väljer att slå sina flickvänner och fruar efter matchen. Alkoholintag är alltid en stor riskfaktor när det handlar om våld.

Det saknas svensk forskning som pekar på sambandet, men mäns våld mot kvinnor är en pågående livsfara även här. I genomsnitt mördas 15 kvinnor per år i Sverige av en man de har haft en relation med. Många fler utsätts för våld som innebär enormt lidande och stora samhällskostnader.

Mäns våld mot kvinnor skär igenom klass, etnicitet, inkomst, bostadsort och ålder. Kvinnor dör enbart för att de är kvinnor.

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och SCB genomför just nu en stor trygghetsundersökning. 15 000 kvinnor tillfrågas om hur de har haft det under pandemin. Senaste året kom färre samtal till Roks och de misstänker att det beror på att kvinnor inte vågade höra av sig när hela familjen var isolerade dygnet runt i hemmet. I takt med att smittspridningen minskar ökar kontakterna igen. Det finns dock all anledning att tro att corona har förvärrat situationen, UN Women gör uppskattningen att våld i hemmet har ökat med 30 procent under pandemin.

Efter fem befarade och uppmärksammade mord på kvinnor i våras tävlade riksdagspartierna om hur illa de tycker om mäns våld. Låt oss hoppas att avsmaken och engagemanget håller i sig.

Nyligen presenterade regeringen ett åtgärdspaket på 40 punkter. Det var på tiden och är en viktig signal om att kvinnors trygghet är en prioriterad politisk fråga. Utöver lagskärpningar, förebyggande arbete, mer resurser till polis och socialtjänst och stöd till kvinnojourer så behövs civilkurage.

När våld sker är det viktigt att alla hjälps åt. Notera, säg ifrån och larma när någon annan, ofta en man, slår. Ett bra exempel på det är initiativet Huskurage som kriminologen Nina Rung och debattören Peter Rung startade 2014. Det är en våldspreventiv metod där ökad kunskap gör att grannar våga agera när någon, ofta en kvinna, far illa.

Men för att fullt ut få stopp på mäns våld mot kvinnor så måste politikerna fortsatt hålla frågan högt på dagordningen.