Högerns hånskratt ger inte fler bostäder

Expressens faktaresistens förbluffar

Robert Nybergs serie om marknadshyror.

Just nu rasar en debatt om marknadshyror. Tidöregeringen och dess kraftparti SD överväger att införa marknadshyror för nyproducerade lägenheter.

Hela den nyliberala apparaten går igång som ett väloljat maskineri. Timbro skriver rapport om Finland och vad vi kan lära av dem. Expressens ledarsida hakar på och jublar över marknadshyror.

De bortser gärna från fakta. Marknadshyror leder till höjda hyror och stora vinster för fastighetsägare. Högerregeringens entusiasm för ägarlägenheter riskerar att leda till spekulation. Detta diskuterades ingående i Aftonbladet ledares ekonomipodd ”Starta pressarna med Daniel Suhonen”.

Expressens politiska chefredaktör Patrik Kronqvist bemöter argumenten med ett hånskratt.

I podden utvecklar Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg sin syn på Finland. Han konstaterar att det mycket riktigt finns ett större utbud av bostäder i Finland, som har marknadshyror i en del av beståndet. Men det de har också en aktiv statlig eller kommunal byggpolitik, och aktiv markpolitik.

De bygger helt enkelt bostäder, de stimulerar detta och ser till att det finns mark att bygga på. Kärnan i en fungerande bostadsmarknad är helt enkelt finansiering.

Att ha tillräckligt med bostäder underlättar, oavsett vilken hyressättningsmodell man tillämpar. I Wien är det relativt lätt att få en bostad, trots hårda regleringar och stor allmännytta.

Eller som Hofverberg lyfter fram i ”Starta pressarna”: Länder med marknadshyra som inte stimulerar nyproduktion och markförsörjning på samma sätt som Finland och Österrike presterar mycket sämre.

Typexemplet är England. England har ägarbostäder, marknadshyra, generösa bostadsbidrag, social housing och stora möjligheter till andrahandsuthyrning – allt det som Patrik Kronqvist lyfter fram som orsaker till finländska framgångar i sin artikel. Trots det misslyckas bostadsförsörjningen i England. Det är alltså inte marknadshyrorna som är avgörande för en lyckad bostadsmarknad.

Marknadshyra kräver också ständigt ökande bostadsbidrag. I en tråd på X visar Martin Hofverberg en graf över utvecklingen av Finlands utgifter för bostadsbidrag. Ledtråd: de ökar.

I Finland har högerregeringen precis aviserat besparingar i bostadsbidragen. Hoppas Kronqvist åker tillbaka till Helsingfors och skriver reportage om alla som tvingas flytta.