Karensdagen finns för att tukta fattiga

Över två miljoner anställda i vårt land går till arbetet minst två gånger om året trots att de borde vara sjukskrivna och hemma.

I tisdags krävde LO:s Torbjörn Johansson, Kommunals Tobias Baudin och Handels Susanna GideonssonAftonbladets debattsida att karensdagen måste bort.
Två dagar senare, på samma debattsida, svarar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson, att man lyssnat. LO-förbunden kan vara lugna, karensdagen ska bort.
Så spelar man politisk teater.
Frågan är icke desto mindre angelägen.
När karensdagen - att ingen sjukpenning betalas ut den första sjukdagen - återinfördes 1993 gjordes det för att spara pengar och minska onödig sjukskrivning. Vinsterna för staten uteblev. Karensdagen blev kvar, kanske för att disciplinera människor så att de inte stannar hemma för en rinnande näsa eller lite halsont.

Inga flextider och hemmajobb

Över två miljoner anställda i vårt land går till arbetet minst två gånger om året trots att de borde vara sjukskrivna och hemma. Sjuknärvaro är särskilt vanligt bland deltidsarbetande, bland byggjobbare, restauranganställda, lagerarbetare, vårdpersonal, förskollärare och i andra yrken som inte kan trixa sig runt karensdagen genom flextider eller löfte om att jobba hemma.
Karolinska Institutet har visat hur personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de borde sjukskriva sig löper ökad risk för framtida dålig hälsa och sjukskrivning.
Sjuknärvaro handlar om kön, det handlar om klass och det handlar om makt på arbetsmarknaden.

Kostar pengar att vara sjuk

Nu lovar alltså regeringen att karensdagen ska bort. Samtidigt införs alltså karensavdrag - ett avdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckolön i form av sjuklön.
Idén om att växla karensdagen mot ett avdrag har funnits länge. På socialdepartementet ligger sedan 2004 ett färdigt lagförslag och dammar i någon byrålåda. För två år sedan föreslog den parlamentariska socialförsäkringsutredningen - som alla utom Vänsterpartiet ställde sig bakom - en liknande modell och det är den regeringen nu skickar ut på remiss.
Beloppsmässigt skulle avdraget i princip motsvara karensdagen, men det gör i alla fall att inkomstbortfallet för människor som jobbar deltid inte blir lika stort när de blir sjuka.
Det är inte dåligt, men det rättar inte till det orättfärdiga i idén att det ska kosta pengar att bli sjuk. Även med ett karensavdrag kommer stora grupper på arbetsmarknaden behöva ta ställning kring vad de ska välja - sin privatekonomi eller sin framtida hälsa.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.