”Sänkt gräns för amortering”

Uppdaterad 2014-04-02 | Publicerad 2014-03-19

Alla som har bolån med belåningsgrad över 70 procent bör amortera.

Det är nya rekommendationen från Svenska bankföreningen, som anser att en ”sundare” lånekultur behöver skapas.

Bankerna ska rekommendera alla kunder att amortera på bolån med en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens rekommendation på 75 procent, det skriver Thomas Östros, vd för Svenska bankföreningen, på Dagens Nyheters debattsida.

Bankföreningen anser att det behöver skapas en sundare låne- och amorteringskultur.

”Bygger inte upp buffert”

”Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna ändras”, skriver Thomas Östros.

Amorteringsrekommendationen utvidgas därför till att gälla alla lån med en belåningsgrad över 70 procent.

Alla nya bolånekunder ska också få en individuell amorteringsplan från banken. Amorteringsförslaget ska inte vara tvingande men ”väga tungt eftersom det bygger på bankens erfarenhet och bedömning av kundens ekonomiska situation”, skriver Thomas Östros.

Fler ska amortera

Målet är att fler låntagare ska amortera och att amorteringstakten totalt sett ska öka. ”På så vis förebygger vi en fortsatt ökning av skuldsättningen. Men framför allt får hushållen en buffert som ger ökad trygghet”, skriver Thomas Östros.

Aftonbladet Spara smart

Följ ämnen i artikeln