Islands president vill inte ersätta utländska sparare

Uppdaterad 2011-03-09 | Publicerad 2010-01-05

Islands president säger nej till alltingets mödosamt ihopröstade avtal om ersättning till utländska sparare och kastar samtidigt Island in i en ny politisk och ekonomisk kris.

President Olafur Ragnar Grimssons med spänning väntade besked på tisdagen blev att han avvisar lagen om det så kallade Icesave-avtalet. Det innebär automatiskt att en folkomröstning får avgöra frågan som gäller miljardkompensationer till brittiska och nederländska sparare för de förluster de gjorde när den populära internetbanken Icesave gick i konkurs för ett år sedan.

– Nu är det folket som får makten och ansvaret i sin hand, sade Grimsson vid en presskonferens.

Avtalet är ett förhandsvillkor för de utländska lån via Internationella valutafonden IMF, bland annat från Sverige, som Island behöver för att ta sig ur finanskrisen. Men det folkliga motståndet mot att ett redan ekonomiskt sargat Island ska betala miljarder till utländska sparare för fel som begåtts av ett fåtal banker och "finansakrobater" har varit förödande. För några dagar sedan överlämnades en protestlista med 60 000 namn till Grimsson med krav på en folkomröstning.

Regeringen och parterna på arbetsmarknaden hade in i det sista enträget vädjat till Grimsson att godkänna lagen om avtalet.

Bitter Johanna

Statsminister Johanna Sigurdardottir kommenterade bittert att presidenten äventyrar det som regeringen försökt åstadkomma det senaste året men försäkrade att regeringen ska arbeta vidare.

En möjlighet är att regeringen drar tillbaka lagen och lägger fram en ny version, allt för att undvika ett väntat folkomröstningsnej.

Storbritannien och Nederländerna uttryckte stark "besvikelse" och talade hotfullt om konsultationer med övriga EU "för en snabb lösning".

Utländska sparare förlorade omkring fem miljarder dollar när de isländska storbankerna, bland dem Icesave, gick omkull.

Nordiska lån

En icke namngiven tjänsteman på Finlands finansdepartement förklarade enligt Reuters att Grimssons beslut troligen kommer att försena nordiska låneutbetalningar.

– Den första delen av utbetalningen (har) redan godkänts. Den andra delen av utbetalningen kommer vi nu att få ta ställning till i samband med styrelsediskussionen i IMF, sade i sin tur Markus Sjöqvist, pressekreterare hos finansminister Anders Borg, till TT.

Marknadens kommentarer var överlag mycket kritiska.

Grimssons besked sätter också flera frågetecken kring Islands eftersträvade EU-medlemskap. Storbritannien och Nederländerna har möjlighet att sätta stopp för ett isländskt medlemskap och kan även blockera inträdesförhandlingarna.

Följ ämnen i artikeln