Krav på högre lön för kommunanställda

TT

Publicerad 2023-12-15

Flera fackförbund lämnar på fredagen över en kravlista inför den kommande avtalsrörelsen till arbetsgivarsidan inom kommun och region. Arkivbild.

Löneökningar, kortare arbetstid och satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper. Det kräver flera fackförbund inför den kommunala avtalsrörelsen som berör över en miljon anställda.

Inför den kommande avtalsrörelsen ska nu flera fackförbund lämna över sina krav till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Akademikerförbundet SSR och Vision yrkar på ett ettårigt löneavtal med löneökningstakt i nivå med det så kallade märket, som sätts i industriförhandlingarna.

”Måste löna sig”

De vill också se särskilda lönesatsningar inom kvinnodominerade yrkesgrupper, öka medlemmarnas inflytande över arbetet och minska den totala arbetstiden. Det senare ska kunna ske genom exempelvis arbetstidskonton och längre semester.

”Erfarenhet måste löna sig. Vi ser en osunt hög personalomsättning i landets kommuner vilket beror på brister i arbetsmiljö i kombination med dålig löneutveckling och kompetensutveckling. Det måste bli mer attraktivt att vara akademiker i kommunerna”, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet, i ett pressmeddelande.

Inleds i januari

Det största facket, Kommunal, lyfter bland annat fram de delade turerna, där anställda tvingas dela upp arbetsdagen i två delar:

”De krav som Kommunal ställer för att förbättra arbetstiderna innefattar arbetstidsförkortning, begränsning av delade turer och ett tvång för arbetsgivaren att genomföra årliga bemanningskartläggningar”, skriver LO-förbundet i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare väntas inledas i januari. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars.