Oväntat hög USA-inflation trycker upp räntorna

Joakim Goksör/TT

Publicerad 2024-02-13

Nya konsumentpriser för USA har redovisats. Arkivbild.

USA:s inflation sjönk i januari, men inte så mycket som väntat.

Marknadsräntorna lyfter kraftigt och kronan faller. Sannolikheten för sänkta styrräntor – även i Sverige – flyttar sig tydligt framåt i tiden efter rapporten.

– Nu börjar man tveka om en räntesänkning i maj också, säger Olle Holmgren, ränteexpert och ekonom på storbanken SEB.

Han beskriver hur sannolikheten för en sänkning av styrräntan i USA i marknadens prissättning efter inflationssiffrorna har fallit ned mot 40 procent, från nivåer kring 70 procent.

Och spekulationen om en sänkning redan i mars är i princip helt utraderad.

Den oväntat höga januariinflationen i USA påverkar hela världens ränteutsikter. För helåret räknar marknaden nu med fyra sänkningar av styrräntan från Riksbankens sida i sin prissättning. Det kan jämföras med en sannolikhet som pekade mot sex sänkningar tidigare i år.

Sänkning i maj eller juni

Den första sänkningen kommer enligt marknaden i maj eller juni, vilket är i linje med riksbankschefen Erik Thedéens senaste uttalande om att det troligen blir en sänkning av styrräntan under första halvåret 2024.

Högre matpriser – bland annat äggpriser – bidrar till inflationsproblemet i USA. Men det som sticker ut mest är en bred vändning uppåt för tjänstepriserna, enligt Holmgren. Det handlar bland annat om hyreshöjningar och högre priser på vård och bilförsäkringar.

Och prisökningarna överraskar på uppsidan hur man än vänder och vrider på siffrorna. Det gäller jämfört med månaden före och i årstakt och det gäller oavsett om man tittar på KPI-siffran eller den underliggande inflationen, där energi- och livsmedelspriser har räknats bort.

Kronan föll hårt

Holmgren påminner om att trenden för inflationen i USA fortfarande går i rätt riktning och att löneökningarna fortsätter att sakta in.

– Och man ska inte dra några jättestora slutsatser från enskilda månadssiffror. Men detta ökar osäkerheten, säger Holmgren.

Marknadsräntorna – det vill säga räntorna på statsobligationer – tar ett rejält kliv uppåt efter inflationsrapporten från USA.

Detta stryper riskaptiten, vilket innebär en kalldusch både för börsen och den skakiga svenska kronan. Kronan föll hårt mot både dollarn och euron efter USA-siffrorna, ned med 10–15 öre.