Budgetens viktigaste punkter för din plånbok

Marcus Alexandersson/TT

Publicerad 2023-09-20

Blir det mer klirr i kassan för dig i regeringens nya budget? Det beror på en rad olika faktorer. Genrebilder.

Satsningar på nästan 40 miljarder kronor. Men vad blir det till dig? Här är de viktigaste punkterna i regeringens budgetproposition och hur de påverkar din plånbok.

* Jobbskatteavdrag

Regeringen lägger 11 miljarder kronor på ett nytt jobbskatteavdrag. För en familj bestående av en polis och en sjuksköterska ger förslaget sänkt skatt med 14 000 kronor per år, enligt regeringen. En familj där båda går från bidrag till jobb med lägsta kollektivavtalad lön får upp till 5 600 kronor lägre skatt per år.

* Sänkt skatt på drivmedel

Skatten sänks på bensin och diesel. Förslaget innebär en skattesänkning på bensin med 1:64 kronor per liter 2024. För diesel blir sänkningen samtidigt 43 öre. Totalt kostar skattesänkningen av bränsleskatterna staten 6,48 miljarder 2024.

* Sänkt pensionärsskatt

Regeringen föreslår ett förhöjt grundavdrag. Därutöver tillkommer indexeringar, automatiska uppräkningar. För en pensionär med pension på 8 333 kronor i månaden blir lättnaden, tack vare indexeringar, 105 kronor. För en med 16 667 i pension blir skattesänkningen 16 kronor, men med indexeringar 192 kronor. Den med 25 000 i pension får 289 kronor mer i plånboken varje månad.

* Ändrad skatt för snus och cigaretter

Skatten på snus sänks, vilket enligt regeringen innebär att en dosa blir tre kronor billigare. Däremot höjs skatten på cigaretter vilket betyder att ett paket blir fyra kronor dyrare. Förslaget är inte tänkt att börja gälla förrän den 1 november 2024. Så kallat vitt snus och andra tobaksfria produkter omfattas inte.

* Pengar för att skrota bilen

Regeringen vill införa en tillfällig premie för den som skrotar en äldre bil med förbränningsmotor och i stället leasar eller köper en elbil. Förslaget väntas kosta 250 miljoner kronor per år de kommande två åren. Exakta detaljer är inte kända ännu.

* Brytpunkten pausas

Den årliga höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt pausas. Det innebär att gränsen för att börja betala statlig inkomstskatt ska gå vid en inkomst på 51 000 kronor i månaden i stället för 57 000 som var tänkt utifrån inflationen. Den statliga skatten är 20 procent på inkomster över brytpunkten.

* Taket för rot och rut dubblas

Rotavdraget ska, från 1 juli, höjas med 25 000 kronor till 75 000 kronor – samma nivå som rutavdraget. Samtidigt höjs totaltaket för de båda avdragen till 150 000 kronor från 75 000 kronor per år. Det är bara arbetskostnaden som är avdragsgill, med 30 procent.