Globala livsmedelspriser sjunker

TT-Bloomberg

Publicerad 2022-10-07

Livsmedelspriserna sjönk på global nivå i september jämfört med månaden före – vilket innebär sex månader i rad med lägre livsmedelspriser. Arkivbild

De globala livsmedelspriserna sjönk för sjätte månaden i rad i september, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO. Billigare vegetabiliska oljor var en viktig drivkraft, med ett prisfall på 6,6 procent ned till den lägsta prisnivån sedan februari 2021.

FAO:s index för globala livsmedelspriser backade 1,1 procent under månaden jämfört med augusti. Jämfört med september 2021 innebär det prisuppgångar på 5,5 procent.

Priserna på mejerivaror och socker sjönk 0,6 procent respektive 0,7 procent jämfört med månaden före, medan köttpriserna gick ned 0,5 procent.

Men spannmålspriserna steg med 1,5 procent, bland annat sedan skördarna i Argentina och USA blev oväntat dåliga men också beroende på osäkerheten kring leveranser från Ukraina till följd av kriget.

Rispriserna steg också, upp med 2,2 procent, sedan Indien stramat åt exporten och Pakistan drabbats av översvämningsproblem.