Elstöd kan dröja till nästa år

Tobias Österberg/TT

Lars Larsson/TT

Publicerad 2022-11-04

Försäkringskassan och Svenska kraftnät ska se till att det utlovade elstödet betalas ut till hushåll och företag.

Men det är inte säkert att pengarna kommer i år.

– Vi vill att det ska betalas ut när pengarna verkligen behövs och senast i början av 2023, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Tenje är den minister som ansvarar för Försäkringskassan. Därför är det hon som nu ger myndigheten uppdraget och omkring 30 miljoner kronor för att genomföra arbetet.

Myndigheten ska i samarbete med Svenska kraftnät betala ut kompensation för höga elpriser till alla som har elnätsavtal i södra och mellersta Sverige, de som bor i elprisområde 3 och 4. Det är endast kunder där som ska få stöd eftersom priserna där har varit mycket högre än i norra Sverige.

Mäktar inte med

– Den här gången handlar det om betydligt mycket större belopp än tidigare och till betydligt flera kunder. Vissa av elnätsföretagen mäktar helt enkelt inte med att göra de här återbetalningarna av högkostnadsskyddet i tillräckligt snabb takt, förklarar Anna Tenje varför uppdraget nu faller på Försäkringskassan.

Förra vintern fick elkunder i hela Sverige en kompensation för höga elpriser förutsatt att de hade förbrukat el över en viss nivå. Den gången var det elnätsbolagen som fick sköta utbetalningen genom att dra av på kommande räkningar. Den här gången ska en klumpsumma betalas ut till cirka fem miljoner elkunder.

– Vi vill också att kunderna ska få återbetalningen samtidigt så det inte skapar oro i leden beroende på vilket bolag som man är kund i.

När exakt utbetalningen kan ske är inte klarlagt ännu men det ska ske ”skyndsamt”. Det är enligt Anna Tenje dock inte säkert att utbetalningen hinns med i år. Det kan bli i början av nästa år.

Räddas före jul

En dryg vecka före riksdagsvalet lovade de, numera, tre regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och samarbetspartiet Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot elpriser skulle vara på plats den 1 november.

I ett sms till TT skrev då de blivande statsministern Ulf Kristersson att ”Hushållens ekonomi ska räddas i god tid före jul”.

I förra veckan, den 27 oktober, presenterade regeringen modellen för elstödet men fick genast kritik för att det inte var det högkostnadsskydd som utlovats mot höga elpriser den här vintern, då priserna väntas bli högre än den förra.

Det som presenterades var ett stöd som baseras på förbrukningen under det år som gått, från oktober 2021 till och med september 2022.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) kunde inte ge något svar på när pengarna skulle kunna betalas ut, men lovade ett besked om det under november.

Mycket pengar

Bakgrunden till stödet är de kraftigt stigande elkostnaderna för bland annat hushållen, men också för företag, kommuner och regioner och annan offentlig verksamhet. Det är mycket pengar som ska betalas tillbaka från Svenska kraftnät, närmare bestämt 55 miljarder kronor. Det är en hög med så kallade flaskhalsavgifter som har växt hos Svenska kraftnät, vars uppgift är att se till att det svenska elnätet fungerar.

På grund av de höga elpriserna och stora prisskillnaderna mellan elprisområdena i Sverige har avgifterna som elbolagen, och indirekt elkunderna, betalat in blivit mycket större än beräknat. Det är de avgifterna som nu ska återbetalas, efter avdrag för kostnader för investeringar i nya nät och ny kapacitet.

– Det handlar om mycket pengar och vi vill att detta ska ske på ett tryggt och säkert sätt och i största möjliga mån undvika fusk och fel och då är Försäkringskassan en mycket bra garant, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Följ ämnen i artikeln