Fel i SCB-siffror – arbetslöshet överdriven

”Sannolikt missvisande”

Uppdaterad 2019-11-10 | Publicerad 2019-10-17

Hur ligger det till med arbetslösheten i Sverige egentligen?

Det märkliga svaret är att ingen vet säkert.

Siffrorna som Statistiska centralbyrån presenterat kan vara felaktiga ända sedan 2018.

SCB har upptäckt att deras siffror för arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige kan vara felaktiga ända sedan 2018.

– Vi tar det här allvarligt. Vi vet att arbetskraftsundersökningen är en central källa för många. Det är därför vi går ut med det här nu, säger John Kling, ansvarig för statistiken på SCB.

Många blev nog förvånade över den häftiga ökningen av arbetslösheten nu efter sommaren. Men nu visar det sig alltså att ökningen inte är så brant som siffrorna visat. I stället började arbetslösheten krypa uppåt redan i våras, men det syntes inte i SCB:s statistik då, förklarar han.

– Vi har identifierat en brist i arbetskraftsundersökningen som går tillbaka till 2018. Sysselsättningen är överskattad under 2018, men underskattad under 2019.

SCB har problem med tillförlitligheten.

Svårt att jämföra

Även arbetslöshetssiffrorna är antagligen felaktiga. Arbetslösheten underskattades under förra året, men överskattades i år. Det kommer bland annat göra det svårt att följa hur arbetslösheten utvecklats sedan felet uppstod.

– Vi har identifierat brister i bearbetningen av datasvaren som undersökningen bygger på.

Felet ligger hos SCB:s samarbetspartner, som har hand om halva undersökningen.

– Jag förstås att många efterfrågar en kvantifiering av felet, men vi kan inte säga det ännu.

Frågan är om det går att lita på SCB:s siffror.

– Ja, vi informerar löpande om vi ser brister. Nu den närmaste tiden är det stor risk att vi kommer att gå ut med kompletterande information, säger Johan Kling.

Storleken får betydelse

Konjunkturinstitutet presenterade sin konjunkturprognos i förra veckan. SCB:s statistik förvånade Konjunkturinstitutet, KI, berättar Jonas Kolsrud, som arbetar med arbetsmarknadsstatistik på KI.

– Den prognos vi hade visade på något lägre arbetslöshet, säger han.

Nu dröjer det ett tag innan KI ska göra nästa prognos. Tills dess hoppas han att siffrorna har hunnit justeras.

– Hur stor betydelse felet fått beror på hur stor avvikelsen är, säger Jonas Kolsrud.

Men det är inte bara Konjunkturinstitutet som använder SCB:s siffror som underlag. Regeringen är beroende av korrekt statistik för att kunna navigera rätt bland konjunkturuppgångar och nedgångar.

Finansminister Magdalena Andersson (S) skriver till TT att bilden av konjunkturavmattningen kvarstår, trots räknefelen från SCB.

"Vi förutsätter att SCB snarast åtgärdar orsaken till bristerna i statistiken och tar fram korrekta siffror", skriver Magdalena Andersson.

Fakta: Arbetslösheten enligt SCB:s arbetskraftsundersökning

  • I september var 391 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en ökning med 61 000 personer eller 1,1 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2018, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) senaste siffror.
  • Enligt säsongrensad statistik har arbetslösheten stigit till 7,3 procent i september – en uppgång som förvånat bedömare av arbetsmarknaden.
  • Men SCB flaggar nu för att statistiken är felaktig. Myndigheten har haft problem med insamlingen av data.
  • Även nedgången i sysselsättningen har överdrivits i SCB:s redovisade statistik, enligt John Kling.
  • Felaktigheterna kan dateras ända bak till sommaren 2018 då SCB började med en ny metod för datainsamlingen, enligt myndigheten.

Källa: SCB