Arbetsinvandring kan begränsas till bristyrken

Beata Wallsten/TT

Publicerad 2022-06-29

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) håller pressträff om behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska begränsas till yrken där det råder brist på arbetskraft, anser regeringen.

Svenskt Näringsliv är kritiskt till att regeringen vill återinföra arbetsmarknadsprövning.

– Det är en farlig väg att gå om inte företagen själva får avgöra vad som är bäst för företagen, säger vice vd Karin Johansson.

Förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas ska tas fram av en utredare, meddelar Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S) på en pressträff.

Det tidigare avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen har lett till en omfattande arbetskraftsinvandring och ofta inom yrken där det inte råder brist på arbetskraft.

– Utan krav på bindande anställningsavtal, utan krav på arbetsmarknadsprövning, utan tak för antalet arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige, utan försörjningskrav på anhöriga och utan krav på heltidsanställning – regler som återfinns i andra länder i olika kombinationer i vår omvärld, säger Ygeman.

Har utnyttjats

Detta har utnyttjats av den organiserade brottsligheten och lett till lönedumpning samt att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige har fått det svårare att komma i arbete, enligt Ygeman.

Nu vill regeringen att arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska begränsas till yrken där det råder brist på arbetskraft. Utredaren ska bland annat se över vilken kompetens som behövs för att senare göra en arbetsmarknadsprövning och systemet ska kunna möta det behov av arbetskraft som finns i Sverige.

– För att säkra svenska företags omställningsförmåga och konkurrenskraft, säger Ygeman.

Högre avgifter

Utredaren ska även ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas, det vill säga möjligheten för personer i Sverige att beviljas arbetstillstånd efter att de fått avslag på sin asylansökan.

Företag som kontrakterar och utnyttjar utländsk arbetskraft kan också åka på högre avgifter.

– Arbetsgivare som anställer personer som inte har rätt till att vistas och arbeta i landet leder till utnyttjande, låga löner och dåliga arbetsförhållanden, säger Ygeman.

Det kan bli så att avgiften differentieras, alltså att avgiften tas ut från en procentsats av företagets omsättning.

”Svårare att rekrytera”

Svenskt Näringsliv välkomnar att systemet om spårbyte ska granskas men är i övrigt mycket kritiska till vad regeringen presenterar.

Enligt vice vd Karin Johansson kommer det kommer att bli ännu svårare att rekrytera för företagen.

– Nu vet vi inte vad utredningen landar i men vi tror att det är en farlig väg att gå om inte företagen själva får avgöra vad som är bäst för företagen och vilken arbetskraft man behöver.

Det är bekymmersamt att införa en arbetsmarknadsprövning i ett sådant här läge, menar Karin Johansson, när många företag har väldigt svårt att rekrytera personal – särskilt efter pandemin.

– Det finns människor som exploateras på den svenska arbetsmarknaden men det är inte gruppen som är arbetskraftsinvandrare. Vi pratar om en liten del av den totala arbetskraften men för vissa branscher är detta oerhört viktigt, säger Karin Johansson.

Till utredare kommer kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson att utses. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2023.

Följ ämnen i artikeln