Lägre produktion i näringslivet

TT

Publicerad 2022-08-10

Produktionsvärdet för det totala näringslivet minskade med 0,1 procent i juni jämfört med maj, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 5,4 procent.

Industrins produktion ökade med 0,5 procent i juni jämfört med månaden före och minskade med 0,5 procent jämfört med motsvarande månad 2021. Tjänstesektorns produktion var oförändrad jämfört med maj och ökade med 8,0 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.