Ny uppgörelse om plattformsjobb

Wiktor Nummelin/TT

Publicerad 2024-02-08

Ett matbud på moped i Solna. Inom EU har en uppgörelse nu nåtts - för andra gången - om ramverk för vem som ska räknas som anställd inom den så kallade gigekonomin. Arkivfoto.

Andra gången gillt, hoppas EU-länderna och EU-parlamentet som nu återigen kommit överens om nya regler för vem som ska räknas som anställd eller inte anställd i plattformsekonomin.

”Vi hoppas att det här kan bli ett första steg mot bättre skydd för plattformsarbetare”, skriver ministerrådets ordförandeland Belgien på X efter torsdagens preliminära uppgörelse.

Egentligen sade sig parterna vara överens redan i december. Dåvarande ordförandelandet Spanien fick dock skarp kritik från framför allt Frankrike, men även Sverige, om att ha avvikit för mycket från EU-ländernas gemensamma linje, vilket gjorde att förhandlingarna återupptogs efter nyår.

Om det belgiska försöket lyckas bättre återstår att se. Grundförslaget från EU-kommissionen går bland annat ut på att fastställa ett antal kriterier, exempelvis kring arbetstider och möjligheten att säga nej till uppdrag, för att avgöra om någon ska räknas som anställd.