Pillerexporten når nya rekordnivåer

TT

Publicerad 2024-03-26

Olika typer av medicin. Genrebild.

Den svenska läkemedelsexporten ökade med tio procent i fjol till rekordhöga 152 miljarder kronor, enligt den årliga rapporten från halvstatliga Swecare. Då ingår inte andra hälsorelaterade produkter, som medicinteknik för uppskattningsvis över 30 miljarder, som skulle gjort det samlade exportvärdet ännu större.

Sett över en längre tid har tillväxten varit kraftig. Sedan 2013 har exporten trefaldigats, baserat på SCB-statistik. I dag står pillerbranschen för sju procent av Sveriges exportintäkter, bara fordonsindustrin är större.

Och det ser också bra ut framåt. Enligt en enkät bland Swecares medlemsföretag räknar sju av tio med ökande orderingång de kommande tolv månaderna.