MSB klassar Cementas produktion som viktig

TT

Publicerad 2022-12-15

Ett kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att Cementas verksamhet på Gotland är mycket viktig för svensk infrastruktur. Beskedet kommer att få stor betydelse för bolagets framtid.

I tisdags fick Cementa tillstånd till fortsatt stenbrytning vid Slite på Gotland under de kommande fyra åren, efter ett beslut av mark- och miljödomstolen. Det beslutet kan fortfarande överklagas men nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat att klassa Cementas verksamhet som ”betydande” för totalförsvaret.

– Det finns inga bra alternativ till Slite. Att ersätta brytningen där skulle ta tio till femton år, så på kort sikt måste det här området säkras, säger Fredrik Stany, enhetschef på MSB, till Helagotland.

”Den 13 december beslutade MSB att bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland utgör ett mark- och vattenområde som har betydelse för totalförsvarets civila del. Området ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen”, skriver MSB om sitt ställningstagande på hemsidan.

Beslutet väntas få stor betydelse för Cementas framtid. Bolaget kommer nästa år att lämna in en ansökan för tillstånd som gäller 20 till 30 år.