Myndighet tror på minskat intresse för vindkraft

Niklas Svahn/TT

Publicerad 2022-10-26

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. Arkivbild.

Svenska kraftnät tror att intresset för att bygga havsbaserad vindkraft minskar om regeringens planer för elmarknaden blir verklighet.

– Det kan vara en del aktörer som faller ifrån, säger myndighetens generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Havsbaserad vindkraft framhålls av experter som det energiprojekt som kan ge Sverige mycket el på förhållandevis kort byggtid.

I Tidöavtalet som slutits mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna framgår att partierna vill stoppa subventionen av elkablarna till havsbaserad vindkraft.

”Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas”, skriver de.

Nytt uppdrag

Svenska kraftnät fick vid årsskiftet ett uppdrag från den förra regeringen om att bygga ut stamnätet till havs inom svensk territorialgräns, vilket innebär att slutkonsumenterna ska finansiera utbyggnaden på samma sätt som på land.

– Jag noterar att man inte vill ha den här ordningen kvar. Då utgår jag från att man kommer att återkomma till oss om en förändrad instruktion eller formulera om det här uppdraget. Vi har ju många ansökningar från aktörer som vill ansluta sig, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Mitt under brinnande elkris finns enligt Dagens industris sammanställning ansökningar om att bygga havsbaserade vindkraftsparker i södra Sverige för uppemot 400 miljarder kronor.

Flera bolag, däribland vindkraftsjätten OX2, bedömer inte att deras projekt är hotade med det nya förslaget, men andra som Vattenfall anser att den planerade vindparken på svenska delen av Kriegers Flak kan vara i fara.

”Faller ifrån”

– Jag antar att en del av de här aktörerna ser att den här subventionen har varit betydelsefull för deras totala ekvation när man gör sin investering, så det kan vara en del aktörer som faller ifrån, säger Medelius-Bredhe.

– Det kan vara en del aktörer som säger att de ändå har sitt case klart och tar hela kostnaden själv. Men rimligen bör intresset minska från ett antal aktörer.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke har i en intervju med TT sagt att han är skeptisk till subventioner som skapar störningar på marknaden men att det är olyckligt att så snabbt ändra förutsättningarna för investeringar som när stödet till elkablarna slopas. Enligt Jacke kan det bromsa eller försena de långtgående planerna på havsbaserad vindkraft.