Expertmyndighet föreslår platt inkomstskatt

TT

Publicerad 2020-06-23

Harry Flam, professor i internationell ekonomi och ordförande för Finanspolitiska rådet. Arkivbild.

Sänkt och enhetlig inkomstskatt, höjd och enhetlig kapitalskatt och höjt skatteavdrag. Det föreslår Finanspolitiska rådet i ett förslag till ett nytt skattesystem.

– Skattesystemet kan göras både enklare och samhällsekonomiskt effektivare utan att minska intäkterna eller öka klyftorna, säger rådets ordförande Harry Flam.

Finanspolitiska rådet, som är en expertmyndighet under regeringen, anser att det nuvarande skattesystemet är alldeles för komplicerat och ineffektivt.

– Sedan skattereformen på 1990-talet har mer än 500 förändringar gjorts, vilket har lett till att systemet har blivit komplicerat, säger Harry Flam på en presskonferens.

I januariöverenskommelsen mellan regeringen och Centern och Liberalerna finns en punkt om att en skattereform bör genomföras. Finanspolitiska rådets förslag är ett bidrag till den diskussionen, enligt Flam.

Mer enhetligt

Principen bakom rådets förslag är att göra skattesystemet mer enhetligt, överskådligare och effektivare med så få skattesatser som möjligt.

Förslaget bygger på fem grundprinciper:

1. Skatten på förvärvsinkomst bör vara den samma oavsett inkomst, vilket brukar kallas platt skatt.

2. Omfördelning av inkomster bör ske genom ett enhetligt skatteavdrag samt mer ersättningar och bidrag.

3. Momsen bör vara enhetlig.

4. Kapitalinkomster bör beskattas enhetligt.

5. Kapital- och förvärvsinkomster bör beskattas likformigt.

Höjd kapitalskatt

Finanspolitiska rådet föreslår att den statliga inkomstskatten som börjar vid en inkomst på 509 000 kronor sänks från dagens 20 till 5 procent. För inkomster upp till det taket blir skatten enhetlig.

Skatteavdraget höjs till 37 procent. Momssatsen blir 21 procent på alla varor och tjänster. Kapitalskatten blir den samma för alla inkomster och höjs till 35 procent. Dagens 3:12-regler ändras, så att hela kapitalinkomsten tas upp till beskattning i stället för som i dag två tredjedelar.

Den enhetliga kapitalskatten inkluderar värdet av boende i villa, bostadsrätt och ägarlägenhet. Det innebär att den ändrade bostadsbeskattningen ger ökade inkomster till staten på 40–50 miljarder kronor per år.

Med förslaget hålls skatteintäkterna och inkomstfördelningen oförändrade, enligt Harry Flam.

Arbetskraftsutbudet ökar, liksom sysselsättningen. Arbetslösheten minskar något och BNP stiger, enligt rådets beräkningar.

– Alla effekter går i önskvärd riktning, de är små men går åt rätt håll, säger Harry Flam.

Mest gynnas inkomsttagare i den lägsta inkomstgruppen. Med höjd kapitalskatt minskar den disponibla inkomsten för dem i det högsta inkomstskiktet, men nettot blir ändå plus minus noll, enligt förslaget.

Följ ämnen i artikeln