ECB: Stoppa utdelningar och bonusar

TT-Reuters

Publicerad 2020-07-28

Europeiska centralbanken (ECB), med Christine Lagarde som chef, förlänger sin rekommendation till eurozonens banker att avstå från utdelningar till januari 2021. Arkivbild

Avstå från vinstutdelning och återköpsprogram och var restriktiva med bonusprogram året ut. Det är Europeiska centralbankens senaste uppmaning till eurozonens banker i coronakrisen.

Europeiska centralbanken (ECB) vill att bankerna i eurozonen i stället för att dela ut pengar använder kapital och likviditet till att hantera kreditförluster och fortsätta låna ut pengar till företag och hushåll trots kärvare tider.

Därför förlänger centralbanken sin rekommendation till banker i eurozonen om att inte betala några utdelningar eller genomföra återköpsprogram till början av nästa år. Bankerna uppmanas även att vara extremt återhållsamma med bonusprogram.

Bank of England hänger på

Bank of England, den brittiska centralbanken, meddelar samtidigt att man också överväger att förlänga sin rekommendation om stopp för utdelningar, återköp och bonusar i banksektorn året ut.

ECB öppnar även dörren för att de kommer att tillåta bankerna att fortsätta använda kapital- och likviditetsbuffertar för att hantera de ekonomiska effekterna av pandemin. När och i vilken takt bankernas buffertar ska fyllas på igen kommer att avgöras av stresstester som ECB avser att genomföra 2021.

"Måste vara redo"

Enligt ECB ser alla de 117 banker som centralbanken utövar tillsyn på ut att klara av att hantera coronakrisen, men om situationen förvärras ytterligare skulle det kunna få betydande effekter på bankernas kapital.

Huvudscenariot är att den så kallade kapitaltäckningsgraden i eurozonens banker sammantaget till följd av krisen pressas 1,9 procentenheter till 12,6 procent till slutet av 2022.

Men i ett värre ECB-scenario, med en djupare och mer långvarig kris, befaras 5,7 procentenheter av kapitalet ätas upp, ned till en kapitaltäckningsgrad på 8,8 procent.

– Myndigheter måste vara redo att vidta ytterligare åtgärder om den ekonomiska situationen förvärras ytterligare, säger Andrea Enria, ECB:s tillsynschef.