Nordiskt elbråk när kapaciteten stryps

Olle Lindström/TT

Publicerad 2021-11-22

Finland ryter ifrån om svenska begränsningar. Arkivbild.

Det svenska elnätet lever inte upp till EU:s regler. Nu har finländarna surnat till ordentligt.

– Jag har aldrig sett en myndighet skriva ett så kraftfullt nej, säger Magnus Thorstensson, analytiker på Energiföretagen.

Begränsningarna i överföringarna i det svenska elsystemet med högre pris som följd upprör inte bara sörlänningar. Även våra grannar har åsikter. Finländarna har reagerat kraftfullt på att Svenska Kraftnät inte lever upp till reglerna inom EU – att minst 70 procent av ett lands nätkapacitet ska kunna användas till elhandel mellan länder.

Den finländska tillsynsmyndigheten, Energimyndigheten, anser att Svenska Kraftnät inte har grund för sin ansökan om undantag från reglerna:

”Myndigheten anser att det faktum att bolaget (Svenska Kraftnät) i själva verket redan har begränsat kapaciteterna i strid med förordningen inte ger grund för att fortsätta med förseelsen”, skriver den finländska Energimyndigheten i ett utlåtande på den svenska regulatorns (Energimarknadsinspektionen) förfrågan.

Begränsningar ger skillnader

Det är ord och inga visor det, tycker den svenska energibranschen som har egna synpunkter på begränsningarna i näten.

– Alla begränsningar Svenska Kraftnät gör innebär att det blir prisskillnader, säger Magnus Thorstensson på Energiföretagen.

Till saken hör att svenska elproducenter vill ha så fri handel som möjligt för att kunna sälja elen där den betalas bäst, vilket inte alla gånger gagnar konsumenterna.

– Det är inte så att vi väljer det här. Vi är tvungna att reducera flödet genom Sverige för att vi ska kunna ha en bra driftssäkerhet så att folk ska få el i Sverige, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät.

Pinsamt

Bakgrunden är en förändrad elmix, både typ och regionalt, med nedlagda kärnkraftsreaktorer i Ringhals. Det gör att flödena i större utsträckning än tidigare måste gå västerut och söderut.

– Och när det här läggs på ledningarna, finns det inte så mycket utrymme för transit, exempelvis från Finland, genom Sverige och ner till Danmark och ut på kontinenten, säger Erik Ek.

Fast de här förändringarna har varit kända länge, menar Magnus Thorstensson.

– Antingen har de missförstått någonting eller så struntar de i regelverket. Det är ju lite pinsamt för svenska regeringen att de har en myndighet som ignorerar det europeiska regelverket, säger han.

Vad tycker då Svenska Kraftnät om finländarnas reaktion:

– Jag skulle också vara förbannad, vi har kommit överens om en utlandsförbindelse mellan oss som vi båda har investerat i, och sen kan du bara använda delar av kapaciteten, säger Ek.

Inget problem nu

TT: Hur mycket används den?

– Den används i stor utsträckningsgrad. Men den går precis åt andra hållet. Så nu är inte det här något problem, utan (det blir) när produktionen ökar i Finland, vilket den kommer att göra, säger Erik Ek.

TT: Så det här påverkar inte elpriserna i södra Sverige?

– Nej, det skulle jag säga att det inte gör eftersom elen inte går åt det hållet, säger han.

Däremot kan de begränsade flödena till Danmark och Norge möjligtvis påverka priset, men inte negativt för svenska elkunder. Mer import sänker priset, mer export höjer detsamma, enligt Erik Ek.

– Skulle vi exportera mer kraft till andra länder, ja, då skulle vi få ett högre elpris.

Nu lär frågan handla hos Acer, Europas reglermyndigheters samarbetsorganisation.

Följ ämnen i artikeln