Nya vattenbrunnar borras utan kontroll

Björn Dickson/TT

Publicerad 2020-07-18

Problem med låga grundvattennivåer är vanligt på sommaren. Ingen vet hur många nya brunnar som borras varje år.

Det borras ständigt nya brunnar på ett okontrollerat sätt i Sverige.

Det är ett stort problem när vattenbrist blir allt vanligare, enligt vattenexperten Amelia Morey-Strömberg.

– Folk borrar brunnar överallt, inte sällan i samfälligheters grundvattenmagasin. Det blir som att sticka ner allt fler sugrör i samma flaska, säger Amelia Morey Strömberg.

Hon är verksamhetsansvarig på Utvecklingscentrum för vatten inom Campus Roslagen AB som är Norrtälje kommuns utvecklingsbolag.

Vid kusten

Norrtälje är en kommun vid kusten och med många fritidsbostäder. Norrtälje har omkring 63 000 invånare och beräknas ha omkring 33 000 brunnar enligt Amelia Morey Strömberg.

– Om man skulle räkna med att det går tre personer på varje brunn så har Norrtälje fler brunnar än vad som behövs för sin befolkning. Så ser det ut på många håll i landet, säger Amelia Morey Strömberg.

Hon säger att vi använder betydligt mycket mer vatten per person i dag än för någon generation sedan.

– Det är oerhört stor skillnad. Förr hade vi sommarstugor med torrdass och vi diskade i små baljor. I dag har vi diskmaskin och spabad.

Ingen vet hur många brunnar det finns i Sverige men det tillkommer ständigt nya som bidrar till problem med grundvattnet på somrarna.

Finns en lag

Sedan 1976 finns en lag om uppgiftsskyldighet som innebär att företag som borrar brunnar mot betalning ska rapportera till Statens geologiska undersökning, SGU, när en ny brunn borras.

– Men det finns många ocertifierade brunnsborrare som inte rapporterar till SGU. Det borras nya brunnar helt oreglerat och utan att vi vet var de finns eller hur många de är, säger Amelia Morey-Strömberg.

Grundvattenexperten Bo Thunholm på SGU bekräftar att många nyborrade brunnar inte rapporteras till SGU.

– Det finns ett mörkertal men vi vet förstås inte hur stort det är. I kustnära områden är det här ett problem på somrarna då det knappt bildas något nytt grundvatten.

Det är också i kustnära områden som befolkningen växer kraftigt på sommaren, fler ska dela på det vatten som finns under markytan. Dessutom är jordlagren ofta tunna nära kusterna, vilket minskar markens förmåga att lagra vatten.

Mindre grundvatten

Klimatförändringarna innebär att somrarna bli allt längre och därmed bildas mindre grundvatten vid den tid på året då behovet är störst.

Och många jordbrukare drabbas av brist på vatten till sin boskap.

– För sommarstugeägare gäller det att tänka sig för innan man borrar en ny brunn och använder mycket vatten. Det kan påverka andra. För den som har ett fritidshus är vattenbrist besvärligt, för en jordbrukare är det avgörande för försörjningen, säger Bo Thunholm.

Följ ämnen i artikeln