"Europa för beroende av krut från Kina"

TT

Publicerad 2024-04-20

Saabs VD Micael Johansson hävdar att vapenproduktionen i Europa är alldeles för beroende av krut från Kina. Arkivbild.

Vapenproduktionen i Europa är alldeles för beroende av krutråvaror som nitrocellulosa från Kina, enligt Saabs vd Micael Johansson. Det utgör en risk för Europas säkerhet.

– Risken att Kina skulle störa leveranserna av nitrocellulosa för kruttillverkning...ja det vore skadligt, säger Saabchefen i en intervju med Politico.

Försvarsindustrin i Europa jobbar för högvarv sedan Rysslands attack och invasion i Ukraina för drygt två år sedan, dels för att få fram mer ammunition och granater till Ukraina, dels för att fylla på lagren och rusta de europeiska ländernas försvar.

Men det finns flaskhalsar och problem med tillgång på krut och råvaror som aluminium och titanium som också är kritiska insatsvaror i försvarsindustrin. Johansson hävdar också att miljölagar är ett hinder för att öka produktionen.

– Att få de miljögodkännanden som behövs för att ta in varor från andra delar av världen och inom Europa kan ta upp till tio år, säger Johansson och hävdar att det då är svårt att komma ifrån de nuvarande beroendeförhållandena.