Oväntat lite depp bland tyska investerare

TT-Bloomberg

Publicerad 2022-12-13

Stämningsläget förbättras något bland de överlag nedstämda tyska investerarna. Arkivbild

Stämningsläget bland investerare i Tyskland, EU:s största ekonomi, förbättras något snabbare än väntat i december.

Forskningsinstitutet Zews decemberindex stiger till minus 23,3. I november låg det på minus 36,7.

Vändningen uppåt i humör bland tyska investerare går därmed något snabbare än väntat. Analytiker hade räknat med att Zew-index skulle stiga till minus 26,4 i december.

När det gäller synen på nuläget är det dock dystrare än väntat, med ett delindex på minus 61,4. Där hade analytiker räknat med minus 57,0 efter noteringen på minus 64,5 i november.

Zew-index kommer sedan den tyska statistikbyrån bekräftat att konsumentpriserna i Tyskland sjönk med 0,5 procent i november, i en andra beräkning.

Prisnedgången låg i linje med hur det såg ut i de preliminära siffrorna.

I årstakt blev det en tysk inflation på 10 procent i november och omräknat till ett EU-harmoniserat inflationsmått var inflationen 11,3 procent.

Energi- och livsmedelspriser driver på inflationen i Tyskland. Energikostnaderna i november i år låg enligt rapporten 38,7 procent över kostnadsnivån under samma månad 2021. Livsmedelspriserna har under året samtidigt lyft med 21,1 procent.