Dämpade förväntningar på lönelyft i eurozonen

TT-Bloomberg

Publicerad 2024-04-08

Europeiska centralbanken (ECB), med chefen Christine Lagarde, har uppmätt minskat tryck uppåt på löneförväntningarna i eurozonen inför torsdagens räntebesked. Arkivbild.

Näringslivet i eurozonen räknar med att trycket uppåt på lönerna avtar, enligt en enkät gjord av Europeiska centralbanken (ECB). Enkätsvaren kan dämpa oron för att inflationen ska ta fart igen.

Lönerna väntas öka med 3,8 procent i euroområdet de kommande tolv månaderna, enligt enkäten. I motsvarande mätning gjord i november i fjol låg förväntningarna på löneökningar på 4,5 procent på tolv månaders sikt.

När det gäller försäljningspriserna var nedgången ännu tydligare, ned till 3,3 procent i prisökningar på tolv månader från 4,5 procent i november.

Enkäten – som kommer inför ECB:s räntebesked på torsdag – visar även att läget på kreditmarknaden tajtades till något under årets första kvartal, men inte lika tydligt som under fjärde kvartalet i fjol. Företagen uppgav även att lånebehovet var något lägre nu.