Okända bidraget – om du är torr i munnen

Få vet om det, men många kan få det. Så vet du om du är berättigad till detta okända bidrag.

”Kännedomen är låg”
Muntorrhet, diabetes, frätskador m.m
Så mycket pengar kan du få varje år