Alecta godkände miljardregn över krisbankernas chefer

Uppdaterad 2023-03-16 | Publicerad 2023-03-15

De två senaste åren har cheferna för kraschade Silicon Valley Bank och Signature Bank sammanlagt dragit in nära en miljard kronor.

Pensionsjätten Alecta har som stor ägare varit med och godkänt ersättningarna som de kallar ”marknadsmässiga” .

När Silicon Valley Bank (SBV) och Signature Bank togs över av den amerikanska bankmyndigheten FDIC innebar det att aktieägarna blev av med sin insats. En hård smäll för svenska pensionsjätten Alecta som investerat drygt 12 miljarder kronor i de båda bankerna.

Kritiken har varit hård efter kraschen och president Joe Biden lovade att företagens chefer skulle ”ställas till svars”. 

Men kollapsen kom inte som en chock, menar flera bedömare.

Kolumnisten Gillian Tett i Financial Times skriver att storbanken JP Morgan redan förra året varnade sina kunder om riskerna i Silicon Valley Bank.

Banken hade också redan före kraschen haft problem med kunder som tog ut pengar.

Greg Becker.

Men risktagandet var lönsamt för bankens chefer. Vd Greg Becker tjänade under 2022 sammanlagt 9,9 miljoner dollar eller 104 miljoner kronor (räknat på kursen 10,50 kronor för en dollar).

Det visar dokument som bolaget lämnade in till amerikanska finansinspektionen den 3 mars, bara en vecka före kraschen. 

Av detta var 11 miljoner i fast lön, 16 miljoner i kontant bonus och aktier och optioner som bolaget värderade till 77 miljoner.

En märklig bedömning

Av bolagets ersättningsrapport framgår att Greg Becker fått sin bonus för ”starkt ledarskap i den pågående utvecklingen av riskhantering och kontroll genom hela organisationen”, en bedömning som framstår som märklig med tanke på vad som sedan hände.

Aktieägarna i SVB blev av med sina insatser när amerikanska bankmyndigheten FDIC tog över krisbanken.

Att styrelsen inte var omedveten om de uppblossande problem i banken visas av att Greg Becker visserligen ”uppnådde solida finansiella resultat” men också hölls ansvarig för ”press på balansräkningen på grund av minskade insättningar och allmänna marknadsförhållanden”. 

Enligt dokumentet kunde Greg Becker under 2022 också kvittera ut aktier som han tilldelats tidigare år men som varit inlåsta. Värdet var enligt bolaget 187 miljoner vilket gör att hans totala inkomst för 2022 landar på 289 miljoner.

Jacob Lapidus, presschef på Alecta.

Under 2021 var motsvarande summa 375 miljoner, alltså 664 miljoner på två år. 

Under denna tid har Alecta varit storägare i SBV. På bolagsstämmorna 2021 och 2022 avstod pensionsbolaget från att rösta för förslaget till ersättningar, men röstade inte heller emot, vilket i praktiken innebär ett godkännande. 

Enligt Jacob Lapidus, presschef på Alecta, ansåg pensionsjätten att bonusprogrammet som helhet var marknadsmässigt men hade synpunkter på delar av utformningen.

Förmögenheten upp i rök

”I det här fallet – liksom i många amerikanska bolag – är bara en andel av programmet baserat på prestationskrav, medan resten är tidsbaserat. I dialog med SVB har vi vid ett antal tillfällen påtalat att vi vill se större andel prestationsbaserad rörlig ersättning i de långsiktiga programmen”, skriver han i ett svar till Aftonbladet. 

En stor del av Greg Beckers förmögenhet har dock gått upp i rök efter kraschen. Han ägde före kollapsen 159 000 aktier enligt bolaget. Så sent som i onsdags var de värda 450 miljoner kronor. Nu är värdet noll. 

Men Greg Becker lyckades bara två veckor före kollapsen säkra en del genom att den 27 februari sälja optioner vilket med en vinst på totalt 24 miljoner kronor, enligt Wall Street Journal.

Även Signature Bank har tagits över av myndigheterna.

Även i Alectas andra kraschade amerikanska bank Signature har ledningen tjänat stora summor de senaste åren. Ersättningspaketet för 2022 till Signatures Banks vd Joseph DePaolo värderades till 91 miljoner kronor och under året fick han loss aktier för ytterligare 62 miljoner. Hans totala ersättningar under de senaste två åren summerar till 319 miljoner kronor. 

”I Signature har programmen över tid förbättrats avsevärt, och från att vi röstade mot programmen 2018 har vi kunnat se att bolaget lyssnat till aktieägarna och infört tydliga förbättringar vilket lett till att vi senaste åren godkänt ersättningarna”, skriver Jacob Lapidus.

Svenskarna tjänar bara en tiondel

Joseph DePaolo.

Chefernas stora bonusar kan jämföras med vad vd:arna får i Swedbank och Handelsbanken, de banker där Alecta lämnat som ägare för att i stället satsa på amerikanska banker. 

Swedbanks vd Jens Henriksson tjänade 2022 17,7 miljoner och Handelsbankens vd Carina Åkerström 19,5 miljoner. Räknat på bådas sammanlagda ersättning för 2021 och 2022 landar den på mindre än tiondel av vad de amerikanska kollegorna kammat hem: 73 miljoner mot 983 miljoner. 

Swedbanks aktie har det senaste året gått upp med 35 procent medan Handelsbanken klättrat 10 procent. 

Förutom de numera värdelösa bankerna SBV och Signature är Alecta även ägare i First Republic vars vd tjänade 336 miljoner 2021. Aktiekursen har fallit med 75 procent det senaste året. Även där har Alecta gett grönt ljus till ersättningarna. 

”Samtliga tre amerikanska bankerna har vi bedömt ligga i nivå med sina marknader”, skriver Jacob Lapidus.