Ingen strejk på hotell och krogar

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-05-17

Det blir ingen strejk inom hotell- och restaurangbranschen. Tre och en halv timme innan den varslade strejken vid 19 hotell och restauranger skulle träda i kraft enades parterna natten till måndagen om ett avtal.

Clarion Hotel i Stockholm. FOTO: SCANPIX

Avtalet är tvåårigt och ger 980 kronor på två år, 400 kronor i månaden från den 1 maj i år och ytterligare 580 kronor den 1 maj 2011.

Utöver lönehöjningen är den största vinsten enligt Hotell- och restaurangfackets (HRF:s) ordförande Ella Niia att man fått igenom en förändring av extraanställningarna.

– Tidigare har arbetsgivarna utnyttjat folk genom att låta dem gå som extraanställda hur länge som helst. Nu har vi en skrivning som säger att om det finns konstant behov av ytterligare arbetskraft måste arbetsgivaren tillsvidareanställa personal, säger Ella Niia till TT.

Strejken som skulle börja klockan fyra på måndagsmorgonen omfattade ett tusental medlemmar på restauranger och hotell i Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje

– Det är väldigt skönt att vi fick ett avtal utan konflikt, säger HRF-ordföranden.

– En avtalsrörelse är ett givande och ett tagande. Men det här är det bästa vi kunde få.

Mats Hult, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) säger precis som Ella Niia:

– Vi är väldigt glada att det inte blev strejk. Och vi är på det hela taget ganska nöjda. Det handlar om att ge och ta.

Att SHR gått facket till mötes när det gäller extraanställningarna innebär inte att möjligheten att jobba extra i branschen försvunnit, poängterar Hult.

– Ingen ska kunna utnyttjas och tvingas gå som extraanställda i långa perioder. Men samtidigt kan den som vill, som kanske studerar eller har ett annat jobb, kunna hoppa in på extrapass, den möjligheten har vi kvar och det är bra, säger Hult.

Han välkomnar också det nya systemet för individuella lönesättningar som ersätter det tidigare pottsystemet.

– Det ger oss möjlighet att premiera dem som är duktiga och dem som stannar i yrket. Det höjer den allmänna kvalitén i branschen säger han.

TT

Följ ämnen i artikeln