Bra sommar för hotellbranschen – nu vänder det

Annika Andersson/TT

Publicerad 2022-09-05

Tuffare tider väntar igen. Arkivbild.

Högt bokningstryck i sommar har lyft den svenska hotellbranschen efter pandemisvackan.

Nu väntar dock en mörk höst med flera orosmoln, bedömer branschorganisationen Visita.

Under sommarmånaderna juni–augusti har beläggningen på svenska hotell ökat med i genomsnitt 40 procent, jämfört med förra året. Ökningen har varit störst i storstäderna, där beläggningen ökat med 65 procent, enligt siffror som branschorganisationen Visita sammanställt från analysföretaget Benchmarking Alliance.

Det innebär att beläggningen varit på nästan samma nivå som före pandemin. För Sverige i stort var beläggningen under sommaren tre procent lägre jämfört med samma period 2019.

Nu vänder det

Men nu väntar sämre tider, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

– Det finns en stor oro i branschen. Många pressas i dag av inflation och ökade elpriser. Vi är beroende av både livsmedel och energi, så det riskerar att slå hårt mot såväl hotell- som restaurangverksamheter.

De vinster som hotell- och besöksnäringen gjort under sommaren är inte en tillräcklig buffert inför en tuffare höst och vinter, hävdar Jonas Siljhammar.

– Det behövs en mycket längre period än så med bra siffror, med tanke på att vi har haft två år av pandemi. Privatmarknaden har ökat de senaste åren, men om det fortsätter vara räntehöjningar och mindre pengar till hushållen är risken stor att marknaden börjar ge vika igen.

Höjd avgift

Jonas Siljhammar lyfter även den omständighet att den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för unga planeras att höjas igen från och med mars nästa år, vilket han tror kommer påverka branschen negativt.

– Vi är väldigt viktiga som en jobb- och integrationsmotor, eftersom många unga och utlandsfödda får jobb genom oss. Om arbetsgivaravgiften höjs under våren blir det ytterligare en kostnad som vi inte behöver just nu.

TT: Vad vill ni se för politiska åtgärder för att stötta hotellnäringen framöver?

– Vi skulle gärna se en tillfällig sänkning av logimomsen för kommande period. Men att göra det billigare att anställa är det viktigaste, det är en investering för oss att kunna lära upp folk.

Bra bokat

Elisabeth Haglund, vd för Hotel Tylösand, ser även hon med viss oro på framtiden.

– Hösten är bra bokad, men det är klart att det finns orosmoment. Både råvaru- och elpriser stiger med en väldig fart, man vet inte var det ska sluta. Vi kommer behöva anpassa våra priser efter inköpspriser och hitta alternativa vägar, göra billigare rätter till exempel.

Vad gäller arbetsgivaravgiften instämmer Elisabeth Haglund i Jonas Siljhammars analys.

– Skattetrycket är stort. Vi kämpar för att arbetsavgiften ska sänkas, det är en tung post eftersom vi är så personalintensiva. Det är ju bra för samhället att vi behöver så mycket personal, många unga och nyanlända får en chans att komma in på arbetsmarknaden hos oss.