SKR: Färre skolor och sämre vård hotar

Annika Andersson/TT

Publicerad 2023-10-17

Sveriges Kommuner och Regioner räknar med historiskt höga underskott nästa år. Arkivbild.

Historiskt höga underskott väntar kommunerna under nästa år, enligt SKR.

Framför allt är det hög inflation och höga räntor som bidrar.

Följden kan bli att skolor stängs och att regioner drar ner på vården.

Underskottet för landets kommuner och regioner blir ännu större nästa år, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos, och växer till 31 miljarder kronor. Hög inflation som leder till högre kostnader och större pensionsskuld är en stor faktor, enligt SKR.

– Trots de satsningar som regeringen gjorde i budgetpropositionen och de besparingar som genomförs så kommer resultatet att bli ett stort underskott. En tredjedel av alla kommuner kommer att ha underskott redan i år och väldigt många nästa år, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

”Kommer inte få ihop ekonomin”

I år beräknas underskottet bli 6 miljarder kronor, och de flesta kommuner och regioner har redan genomfört besparingsåtgärder, enligt SKR.

– Det som händer är att man nu kommer att fortsätta jobba med effektiviseringar och skattehöjningar. Men en del kommer ändå inte att få ihop sin ekonomi, säger Wallenskog.

Det i sin tur leder till att en del kommuner behöver skuldsätta sig, vilket leder till högre räntekostnader. Och sämre välfärd.

– Många kommuner kanske måste minska antalet skolor och förskolor, eller minska öppettiderna för olika samhällstjänster.

Tufft för regioner

Även för regionerna är läget tufft. I stort sett alla regioner går med underskott vilket kan påverka tillgången till vård när de måste göra besparingar.

– Många kanske måste åka längre för att få vård, säger Annika Wallenskog.

Kommunerna har dessutom krav på sig att ha åtgärder för att förebygga kriminalitet och gängvåld, något som kan bli kostsamt.

– Det är ett dilemma, det är höga krav på kommuner att de ska jobba med förebyggande åtgärder men det är svårt att finansiera det när skolan måste spara, säger Wallenskog.

Då blir det bättre

Först 2026 väntas det ekonomiska läget vara bättre igen.

– Det som behövs är naturligtvis att inflationen går ned och att konjunkturen tar fart så att man får skatteintäkter igen. Det börjar se bättre ut 2026.