Stora Enso rider på egen energi

Olle Lindström/TT

Publicerad 2022-10-21

Stora Enso presenterar delårssiffror. Arkivbild.

Med egen el och ved sitter skogsbolaget Stora Enso bra till i tider av skenande inflation.

– Det gör att vi har en väldigt bra konkurrenssituation gentemot många andra spelare där ute, säger vd Annica Bresky.

Efterfrågan inom skogsindustrin är fortsatt god, med undantag från byggsektorn som börjar mattas av. Så än så länge syns egentligen inga tecken på någon begynnande lågkonjunktur, inte i siffrorna här och nu, enligt Annica Bresky.

Svensk-finländska Stora Enso gjorde en vinst före skatt på 448 miljoner euro, motsvarande drygt 4,9 miljarder kronor, för årets tredje kvartal, över en miljard kronor bättre än samma period i fjol.

– - Jag är väldigt glad över att vi har kunnat leverera det bästa operativa resultatet vi har haft sedan början av 2000-talet, och vi har haft god efterfrågan i princip på alla våra segment, säger hon.

Oberoende

Intäkterna steg med 15 procent, en stor del beroende på prisökningar i inflationstiderna. Stora Enso kan rida på de allmänna prisökningar samtidigt som koncernen inte drabbas lika hårt av kostnadsökningarna på energi och skogsråvaran.

– På energi är vi 80 procent oberoende och på ved har vi våra egna skogar, säger Annica Bresky.

Stora Enso använder väldigt lite gas, jämfört med de europeiska konkurrenterna, enligt Bresky. Sedan har koncernen tillgång till egen biomassa som kan ge el till fabrikerna plus ett delägarskap i Finlands nya stora kärnkraftverk Olkiluoto 3 som efter många förseningar väntas komma i gång på riktigt snart.

Stor investering

Och sedan Stora Enso beslutat om att avveckla den energislukande pappersverksamheten och satsa mer på bland annat förpackningar har koncernen blivit än mindre beroende av externa elinköp.

Stora Enso meddelar också att bolaget investerar cirka 1 miljard euro för att göra om den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg i Finland till modernare kartongproduktion.