EU-ja kan påskynda ny kärnkraft

Wiktor Nummelin/TT

Publicerad 2023-12-07

Kärnkraftverken Forsmark 1 och 2. Arkivfoto.

Framtida tillstånd för ny kärnkraft kan ges snabbare och enklare, efter en uppgörelse mellan EU:s medlemsländer.

Fast nu krävs en kompromiss också med EU-parlamentet.

EU-ländernas industriministrar kunde på torsdagen enas om sin syn på kommissionens förslag om en förordning för ”nettonollindustrin”.

Trots sedvanlig oenighet mellan länder som är för och emot kärnkraft kunde ministrarna hitta ordalydelser som båda sidor är nöjda med.

I praktiken kan uppgörelsen leda till att det blir både enklare och gå fortare att godkänna ny kärnkraft, tack vare påskyndade tillståndsförfaranden. Uppgörelsen öppnar för mer kärnkraft, utan att automatiskt utlova ekonomiskt EU-stöd.

Från svensk sida ges tummen upp.

– Sverige stöttar ordförandeskapets förslag inför dagens möte, särskilt när det gäller inkluderandet av kärnkraft i listan över strategiska tekniker, sade Sveriges representant vid mötet, biträdande EU-ambassadören Torbjörn Haak.

Förslaget går nu vidare till slutförhandlingar med EU-parlamentet som inleds redan nästa vecka, i hopp om en slutgiltig överenskommelse i god tid innan EU-valet nästa vår.