Efter rekordåren – nu vabbar vi mindre

Tobias Österberg/TT

Publicerad 2023-12-03

Vabbandet går ned. Arkivbild.

Efter de senaste årens rekordsiffror verkar nu vabbandet minska bland småbarnsföräldrar. Med ett par veckor kvar av året är det färre ansökningar än under 2022, visar siffror som TT tagit del av.

Sedan pandemins utbrott har antalet ansökningar om vård av barn, till vardags kallat vab, ökat kontinuerligt.

Kanske är det ett trendbrott på gång. Fram till och med vecka 46 (13–19 november) hade det inkommit 4,193 miljoner ansökningar till Försäkringskassan om vård av barn.

Det kan jämföras med 4,311 miljoner under samma tidsperiod 2022. Även utbetalda nettodagar från Försäkringskassan följer samma utveckling, visar siffrorna från Försäkringskassan.

– Vi har sett hur året inleddes av ganska stora inflöden av ansökningar men efter sommaren har det gått ned och på totalen verkar det att bli något färre ärenden i år, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på myndigheten.

Friskare höst

Det är framför allt en nedgång under hösten som påverkat siffrorna hittills i år, påpekar Niklas Löfgren.

– Tittar man på Folkhälsomyndighetens virusrapporter så ser man virus som RS-virus som är ett av de vanligaste för barnen, börjar att förekomma vid olika tidpunkter på året. De senaste åren har de kommit tidigt under hösten men nu ser vi att RS-viruset inte kommit igång på samma sätt som tidigare.

– Det skulle kunna förklara att barnen inte är lika sjuka nu som de varit tidigare.

Mindre säkerhetsmarginaler

Ytterligare en faktor kan vara högre toleransnivå hos förskolor eller att föräldrar i mindre utsträckning väljer att hålla barnen hemma. Detta är dock faktorer som är svårmätbara, påpekar Niklas Löfgren.

– Det vi såg under pandemin var att många tog till lite större försiktighetsåtgärder och vi såg att vabbandet gick upp, men vi fick inga rapporter om väldigt många sjuka barn. Kanske tog man lite större säkerhetsmarginaler under pandemin.

Följ ämnen i artikeln