Lång process att laga "pulsådern"

Jens Bornemann/TT

Robin Salomonsson/TT

Publicerad 2023-09-25

Jordskredet som kapade E6:an i Stenungsund innebär att en pulsåder har gått av och det kan få stora effekter för kommunen och Västsverige.

Den avklippta E6:an är en ”pulsåder som gått av”, enligt Stenungsunds kommun. Att reparera vägen kommer att ta lång tid.

– Det kommer att gå att bygga där igen, men man måste vara väldigt försiktig, säger HannaSofie Pedersen på SGI.

Ett stort sår skär tvärs över E6 i rasområdet i Stenungsund. Enligt de första bedömningarna har vägen flyttat sig uppemot 50 meter.

På måndagen bedömdes det fortfarande finnas viss rasrisk i kanten av det drabbade området. Samtidigt har en bäck dämts upp av rasmassorna.

– Bäcken har fyllts med lera, då uppstår automatiskt en viss uppdämningseffekt, säger Svante Carlsson, räddningstjänstens insatsledare på plats.

– Jag vill inte förstora upp det för mycket, men det är något vi jobbar med för att det förhoppningsvis inte ska bli något problem.

Stora jordmassor

Enligt räddningstjänsten har skredet berört ett område på cirka 700 gånger 200 meter.

Stora mängder jord, sten och annat material kom i rörelse natten till i lördags, konstaterar HannaSofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning på Statens geotekniska institut (SGI).

– Vi har inte hunnit göra den analysen, men det är absolut väldigt stora jordmassor, säger hon.

SGI har arbetat med att bedöma hur stora avspärrningarna i området behöver vara, ett underlag som ska lämnas till räddningstjänsten.

Först därefter kan området innanför avspärrningarna undersökas närmare. Det innebär att det kommer att ta tid innan fordon och annan utrustning i rasområdet kommer att kunna bärgas.

Ingen Preem-läcka

I rasområdet finns bland annat en Preem-mack och en Burger King-restaurang.

”Personal har undersökt eventuella skador på cisternerna, vid denna initiala undersökning är bedömningen att de inte läcker. Nästa steg är att genomföra en kontrollerad tömning av cisternerna. Detta arbete påbörjas så snart vi kan få tillräckligt tillträde till området”, skriver Preem till TT.

Restaurangen var stängd när skredet inträffade.

”Som tur är inträffade detta under de tidiga morgontimmarna och ingen av våra anställda arbetade då, alla är säkra och mår bra”, skriver Adam Parkinson på Burger King i en kommentar.

Stenungsunds kommun befarar att effekterna av skredet blir stora för hela regionen.

– Det är en pulsåder som har gått av, säger kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S) till SR Ekot.

Enligt Pedersen kommer det att vara en lång process att bygga upp bland annat motorvägen igen. Det återstår också en hel del arbete innan området kan börja röjas.

– Det behövs en tydlig arbetsordning och plan, det är oerhört viktigt att man gör saker i rätt ordning, säger hon.