Torka och regn dålig mix för skörden

Albin Lindström/TT

Publicerad 2023-08-08

En skörd av sämre kvalitet kan leda till ett ökat importbehov - och i förlängningen dyrare spannmålspriser, enligt Lantmännen. Arkivbild.

Först för torrt och nu för blött. Den senaste tidens stora regnmängder har skapat problem för många lantbrukare.

Nederbörden försämrar grödornas kvalitet och gör skörden svårare att bärga.

Skördeperioden är här och en stor del av spannmålen är mogen och färdig att tröska.

Men de stora regnmängderna som har fallit över framför allt de västra och mellersta delarna av Sverige i juli och början av augusti ställer till det för många lantbrukare.

Denna vecka har dessutom regnoväder, med röda varningar för höga vattenflöden på flera platser, dragit in över landet.

Enligt Markus Hoffman, hållbarhetsexpert på Lantbrukarnas riksförbund (LRF), riskerar för mycket regn att försämra skördens kvalitet och göra att grödorna får användas till andra ändamål än de var avsedda för, till exempel djurfoder.

”Väldigt svårt”

Det torra vädret i maj och juni fick dessutom grödorna att mogna för tidigt – och när regnet började falla i juli började de att gro igen, vilket innebar att nya ax och kärnor utvecklades, förklarar han.

– Det blir väldigt svårt att skörda, axen på vissa plantor kan vara mogna medan de på andra kan vara omogna, säger Markus Hoffman.

Regnet gör det också svårare att bärga skörden, eftersom fukten ger en ökad risk för mögel- och svampbildning i spannmålen.

– Sedan ska marken klara av att bära upp de tunga maskinerna, så att man inte sjunker ned och kör fast i lera, säger Markus Hoffman.

Markus Hoffman betonar dock att vi än så länge bara befinner oss i början av skördeperioden och säger att det finns gott om utrymme för bättre väderförhållanden längre fram.

– Jag vill inte måla fan på väggen än, vi är bara i början av augusti och 85-90 procent av spannmålsarealen har inte skördats än. Vi får se nästa vecka och veckan därpå varthän det barkar, säger han.

Dyrare spannmål?

I sin prognos från början av juli spår Lantmännen att årets skörd uppgår till 4,6 miljoner ton spannmål.

Siffran är betydligt lägre än skörden under ett normalår, 5,6 miljoner ton, och baseras bland annat på den begränsade nederbörden under maj och juni.

Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen, menar att det är kvaliteten snarare än kvantiteten som påverkas av den senaste tidens regn.

– Det finns tillräckligt med spannmål för att täcka Sveriges behov, ton för ton, men jag är inte övertygad om att det finns tillräckligt med spannmål av respektive kvalitet som behövs, säger han.

– Om kvaliteten inte är tillräckligt bra så måste vi importera spannmål i stället, och då blir den dyrare. Men det är ännu för tidigt att säga om det blir så, det är mycket kvar att skörda.