Energijätte efterlyser kärnkraftsuppgörelse

Johanna Ekström/TT

Publicerad 2022-10-19

Ringhals kärnreaktor 1 har redan stängts, men nya regeringen vill utreda om den går att starta igen. Arkivbild.

Kärnkraften ska få ett snabbspår med den nya regeringen.

Men att bygga ny kärnkraft är dyrt och tidskrävande och kräver garantier mot tvära politiska kast, enligt energijätten Fortum.

Staten ska utfärda särskilda garantier på 400 miljarder kronor för kärnkraftssatsningar.

Det ska bli enklare och billigare att söka tillstånd för att bygga ny kärnkraft. Och det ska också gå att bygga atomkraft på andra platser än de redan befintliga, något som inte är tillåtet i dag enligt miljöbalken.

Energijätten Fortum välkomnar satsningarna på kärnkraft som framgår av den nya regeringens Tidöavtal. Kreditgarantierna minskar den politiska risken ur ett investeringsperspektiv, enligt kommunikationschefen Per-Oscar Hedman.

– Alla investeringar i energi och energisystem är generellt sett långsiktiga. Allt som kan reducera risken för plötsliga förändringar blir därför viktigt, säger han.

Kan ta tio år

I veckan meddelade Fortum att bolaget inleder en förstudie kring minikärnkraftverk, så kallade små modulära reaktorer.

Enligt de planer som finns skulle sådana inte bli små som namnet kan ge intryck av, utan kräver ungefär ytan av en fotbollsplan.

TT: När räknar ni med att kunna ha små reaktorer på plats?

– Det är svårt att säga eftersom vi har tillståndsprocesser som är långa och oförutsägbara. Något som även drabbar vindkraften. Men jag skulle säga kanske tio år, säger Per-Oscar Hedman.

Om det ens ska bli aktuellt att våga bygga ny kärnkraft krävs också mer än Tidöavtalet. Fortums kommunikationschef efterfrågar breda överenskommelser likt de som finns kring försvarspolitik och pensioner.

Vattenfall vill inte prata

– Politiken har utvecklats under lång tid till att ha skiftande majoriteter, det finns inget statsbärande parti längre. Besluten kommer därför inte ha lika lång livslängd. Man måste hitta något sätt att nå långsiktighet, antingen inom politiken eller på något annat sätt, säger han.

Statsminister Ulf Kristersson (M) har inga omedelbara planer på att kalla riksdagens partier till energiöverläggningar.

– Det är inget som jag har uteslutit på något sätt. Men jag tänker inte ha energiöverläggningar som fortsätter att låta bli att lösa problemen. Nu har regeringen en tydlig linje: behåll kärnkraft och bygg ny. Om det är fler partier som vill vara med och diskutera hur så vore det mycket bra, säger Kristersson till TT.

Storskalig kärnkraft kan ha en livslängd på upp till åttio år. Så långa garantier räknar ingen med.

– Men du kan inte heller investera i kärnkraft om utgångspunkten är att politiken ändras vart fjärde år, säger Per-Oscar Hedman.

De fyra samarbetspartierna vill också utreda vad som skulle krävas för en återstart av Ringhals 1 och 2.

Ringhals ägs till en majoritet av Vattenfall, som inte vill ge några intervjuer i nuläget.

Följ ämnen i artikeln