80 000 väntar på besked om bostadstillägg

Johanna Cederblad/TT

Publicerad 2022-09-15

Pensionärer får vänta på besked om bostadstillägg. Arkivbild.

Kön som väntar på bostadstillägg bara växer – 80 000 pensionärer har lämnat in en ansökan men inte fått besked. Nu får Pensionsmyndigheten skarp kritik.

Tidningen Hem & Hyra har granskat hur Pensionsmyndighetens handläggningstider för bostadstillägg har utvecklats. Det visar sig att antalet väntande har ökat från 20 000 2013 till över 80 000.

Bostadstillägg är avsett för de pensionärer som har det sämst ställt, men är förenat med en rad olika krav och begränsningar. Därför måste varje ärende handläggas individuellt.

De senaste fem åren har antalet ärenden på vänt fördubblats. Det är mycket långt till regeringens mål att ett besked ska ges inom 40 dagar. Pensionsmyndigheten lägger enligt Hem & Hyra gamla ärenden på hög, samtidigt som nya ansökningar prioriteras.

Nu får Pensionsmyndigheten skarp kritik både av JO och av Inspektionen för socialförsäkring, ISF.

JO Thomas Norling har granskat Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstilläggen på kort tid.

– På olika sätt tycker jag att Pensionsmyndigheten inte har svarat upp mot de krav som ställs på den, i den meningen är min kritik väldigt skarp och allvarlig, säger han till Hem & Hyra.

Pensionsmyndigheten förklarar de långa handläggningstiderna med att bostadstillägget är komplicerat.

– Det är svårt för kunderna att förstå vad de måste göra och komplicerat för oss att handlägga, säger Karl-Magnus Nilsson, som är områdeschef för bostadstillägget på Pensionsmyndigheten.

Följ ämnen i artikeln