Fortsatt nedåt för e-handeln under sommaren

TT

Publicerad 2022-08-18

E-handeln fortsätter sin dystra trend. Arkivbild

E-handeln fortsätter sin dystra trend. Omsättningen för juni och juli minskade med 20 respektive 11 procent, enligt Svensk Handels e-handelsindikator.

Omsättningen har backat under hela året, men juni månads siffror är de sämsta hittills under 2022. Detta förklaras dels av att något färre e-handlar jämfört med samma månader i fjol, men framförallt av att köpbeloppen per konsument minskar.

”E-handelns omsättning fortsätter ner från höga nivåer. Att pandemirestriktionerna är avvecklade fortsätter förstås att spela roll för e-handeln när vi jämför med föregående års försäljning. Men nu adderas även effekterna av att hushållen håller hårdare i plånboken när inflationen är rekordhög och räntorna stiger”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Från januari till och med juli har omsättningen minskat med 14 procent, mätt i e-handel från enbart svenska företag, och 16 procent om även de utländska räknas in.

”E-handeln från utlandet viker kraftigt ner i framför allt juli, då det endast handlades för cirka en halv miljard kronor”, säger Davidson och konstaterar att det osäkra omvärldsläget, högre fraktkostnader, en svag kronkurs, inflation och svagare konjunktur bidrar till detta.