Ica genomför sparpaket: 200 anställda berörs

Publicerad 2022-12-07

Till följd av en utmanande omvärldssituation med stigande kostnader och hög inflation ska Ica genomföra ett ”effektiviseringsprogram” skriver de på sin hemsida.

200 anställda berörs. Totalt ska man frigöra 1 miljard kronor årligen.

"Programmet syftar till att minska kostnader och omfattar en organisationsöversyn som inledningsvis innebär en minskning av cirka 200 positioner, främst på tjänstemannasidan", skriver Ica.

Ett konsult- och anställningsstopp har även införts på Ica Sverige.

– Dagligvarubranschen och Ica befinner sig i ett mycket utmanande läge och som bolag behöver vi både på kort och lång sikt bli mer kostnadseffektiva, säger Eric Lundberg, vd Ica Sverige, i ett pressmeddelande.

– Jag har stor respekt för att detta är ett tufft besked för Ica Sveriges medarbetare och vi kommer naturligtvis att ge ett bra stöd till de medarbetare som kommer att beröras.