Förslag: Staten bör ta ansvar för grön industri

TT

Publicerad 2024-02-20

Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Arkivbild.

Staten måste ta större ansvar för de ekonomiska risker som kommuner med stora gröna industriprojekt står inför, anser fyra kommuner – Boden, Skövde, Skellefteå och Falköping – samt företrädare för Fossilfritt Sverige .

För att andra kommuner ska våga delta i den gröna omställningen behövs bättre förutsättningar och incitament, skriver företrädarna på DN Debatt.

De anser att en riskdelningsmodell med kreditgarantier och räntefria lån ska införas mellan kommun och stat. Vidare bör statliga klimatpengar kunna gå till kommunala investeringar i bostadsbyggen, infrastruktur och system för vatten och värme.

Dessutom behövs ett systemskifte för att skapa förutsättningar för den snabba tillväxten – möjliggör utbyggnad av elnät och kollektivtrafik på prognos, föreslår de.

Debattörerna föreslår även att expansionskommuner ska få större frihet att testa regler och lagar utifrån det aktuella läget, eftersom rådande regler inte är utformade för en snabb samhällsomvandling.

Slutligen föreslås att en kunskapsplattform inrättas. Det krävs för att kommuner som redan expanderar ska kunna lägga all sin tid och kraft på just det och inte behöva ”agera stödlinje för kommuner som håller på att sätta i gång”.