Se upp med värsta lånefällorna

Helena Wande/TT

Publicerad 2021-04-03

Många små lån kan leda till stora ekonomiska bekymmer. Arkivbild.

Dyra lån kan snabbt leda till skuldproblem. Ett konsumtionskredit på knappt 200 000 kronor kan kosta lika mycket som ett bostadslån på två miljoner kronor. Tänk efter före, varnar privatekonomen.

Skuldberget för konsumtion växer. Myndigheter och experter oroas av utvecklingen. Konsumtionslånen är dyra och risken är att konsumenter får svårt att ta sig ur skuldfällan.

– Jag ser med oro på den här utvecklingen, eftersom många, inte minst unga, får problem med konsumtionskrediter, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Stora skillnader

För att tydliggöra hur dyrt det faktiskt är att ta lån utan säkerhet där räntorna inte sällan ligger på 7-12 procent, har han gjort en jämförelse med bostadslån där den rörliga räntan i dagsläget kan ligga på 1,5 procent.

– När man visualiserar det förstår man hur dyrt det är. En konsumtionskredit på 175 000 kronor med 12 procents ränta kan kosta lika mycket som ett bostadslån på två miljoner kronor, säger Arturo Arques.

Generellt sett är den effektiva räntan högre ju mindre kreditbeloppet är på, enligt honom.

För den som av någon anledning känner sig tvungen att ta ett konsumtionslån kan prismedvetenhet göra skillnad i plånboken, enligt honom.

– Det är en väldigt stor prisvariation på konsumtionskrediter. Det finns väldigt mycket att tjäna på att vara prismedveten, säger Arturo Arques.

Den månatliga räntekostnaden för ett konsumtionslån på 125 000 kronor blir nästan 400 kronor högre med en ränta på 12 procent i stället för 7 procent och för ett lån på 250 000 kronor blir räntekostnaden drygt 700 kronor högre.

Egentlig kostnad?

För att få koll på hur mycket lånet faktiskt kostar är det ett par saker man bör fråga efter - den effektiva räntan och vad den totala kostnaden för lånet kommer att bli. Kreditgivarna är skyldiga att ge den informationen. Den effektiva räntan inkluderar lånets uppläggningsavgift och andra andra avgifter för lånet, som aviseringsavgifter.

Att stirra sig blind på månadskostnaden kan bli en dyrköpt miss.

– Kreditgivarna är fullt medvetna om att konsumenter fokuserar på månadsbeloppet och ett sätt att få ned månadskostnaden är att förlänga kredittiden, säger Arturo Arques.

Då de små konsumtionslånen ofta är de som är dyrast är hans råd att i möjligaste mån undvika dem.

– Ett bra sätt att i framtiden slippa de små krediterna som är väldigt dyra är att skaffa en sparbuffert, säger Arturo Arques.

Nya råd på gång

Om man redan har sådana lån är det bra att försöka betala av dem så snabbt som möjligt.

– Många kan ha tillgångar hemma som man kanske har glömt bort, i något källarförråd eller liknande. Ett sätt att lösa lånen kan ju vara att sälja saker, säger Arturo Arques.

Finansinspektionen (FI) har noterat att många konsumenter som tagit konsumtionslån får betalningsproblem redan efter en kort tid. En orsak bedöms vara bristfälliga kreditprövningar.

FI arbetar med nya riktlinjer gällande kreditprövningar, med bland annat tydliggöranden vad som bör ingå, för just kreditgivare av konsumtionslån. Ett förslag om detta skickades nyligen ut på remiss. Myndigheten anser också att långivare bör avråda från lån som är ofördelaktiga för konsumenten.

Bolån, 1,5 procent räntaKonsumtionslån, 7 procent räntaKonsumtionslån, 12 procent räntaRäntekostnad per år
4 000 000600 000350 00042 000
3 000 000450 000262 50031 500
2 000 000300 000175 00021 000
1 000 000150 00087 50010 500
Källa: Swedbank
Skuldbelopp1,5 procent ränta7 procent ränta12 procent ränta
500 0004382 0423 500
375 0003281 5312 625
250 0002191 0211 750
125 000109510875
Källa: Swedbank

Följ ämnen i artikeln